Stockholms glesbygd ligger långt efter

På Stockholms glesbygd har bara 16 procent tillgång till bredband, jämfört med 61 procent på glesbygden i resten av landet.
På Stockholms glesbygd har bara 16 procent tillgång till bredband, jämfört med 61 procent på glesbygden i resten av landet.
Nu har nästan 9 av 10 stockholmare tillgång till bredband, visar Post och telestyrelsens (PTS) årliga kartläggning.

Men länets glesbygd ligger långt efter resten av landet.

Sverige har ett av världens mest utbyggda bredbandsfibernät. Och allra mest utbyggt är det, föga förvånande, i Stockholms län.

Här har 88 procent av hushållen tillgång till bredband med en hastighet på 100 megabit per sekund, varav fiberkabel står för den största delen. Det visar PTS bredbandskartläggnings som presenterades för regeringen på onsdagen.

Mest utbyggt är nätet i Sundbyberg och Solna, där bara 2 procent av hushållen saknar tillgång till bredband, tätt följda av Stockholm, Upplands-Väsby och Järfälla.

Men på landet och i skärgården gäller det omvända förhållandet. Här ligger man långt efter övriga landet. Bara 16 procent av hushållen i Stockholms glesbygd har tillgång till bredband jämfört med 61 procent i rikets glesbygd. 300 000 stockholmare saknar fortfarande tillgång till snabbt bredband.

Men även här i länet har fibern börjat nå ut på vischan, visar PTS bredbandskarta. Antalet hushåll med bredbandstillgång har tredubblats sedan förra året.

Under våren ska länsstyrelsen ta fram en regional handlingsplan för den kvarvarande utbyggnaden. Särskilt prioriteras insatser för att öka räckvidden utanför tätorterna, med eller utan finansiellt stöd.

Snabbast har utbyggnaden gått i Salem, Nynäshamn, Vaxholm och Tyresö där mellan 25 och 33 procent fler har fått tillgång till bredband under det senaste året.