ANNONS

Dyrare för Stockholms husägare att få soporna hämtade

Sopavgift: Stockholm väntas höja avgiften tre år i rad.
De kommande tre åren kan stockholmarna troligen räkna med att det blir dyrare att få sitt hushållsavfall hämtat.
Att få sitt hushållsavfall hämtat kan bli dyrare nästa år. Och ännu dyrare de två följande åren.
Förslaget väntas klubbas av Stockholmspolitikerna i kväll.
ANNONS

I stället för överskott, som Stockholmspolitikerna först trodde, väntas stadens avfallsverksamhet gå back med drygt 16 miljoner kronor 2020.

Därför vill de styrande i Stadshuset höja avgifterna med nio procent, vilket skulle ge staden ett överskott på avfallsverksamheten på nära 11 miljoner kronor.

För ett villahushåll handlar det i kronor räknat om en avgiftsökning på mellan två och sex kronor varje gång soporna ska hämtas, beroende på hur ofta man vill ha hushållssoporna hämtade.

Hur mycket dyrare det blir beror på hur ofta soporna ska hämtas:

  • Soporna hämtas varje vecka: Höjning från 27 till 33 kronor, alltså 6 kronor per hämtning.
  • Soporna hämtas varannan vecka: Höjning från 20 kronor till 25 kronor, alltså 5 kronor per hämtning.
  • Soporna hämtas var fjärde vecka: Höjning från 13 till 15 kronor, alltså 2 kronor per hämtning.
  • För flerbostadshus, företag och verksamheter förslås en avgiftshöjning med mellan åtta och tolv procent.

Avfallsavgifterna kommer att behöva höjas med ytterligare sju procent per år även 2021 och 2022. Staden räknar med ökade kostnader för en ny sorteringsanläggning i Högdalen och en ny återvinningscentral i Loudden.