Stockholms län viktigt för landet

LÄNET Det behövs mer forskning och innovation i länet, enligt länsstyrelsen.

– Att vi lyckas behålla positionen som den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA är en nationell angelägenhet och kräver möjligheter till fortsatt utveckling, säger Katarina Kämpe, tillförordnad landshövding. Ett tiotal företrädare, bland annat från universitetet, Karolinska institutet, Kommunförbundet och Stockholms stad har gått samman för att diskutera olika frågor som kan föra utvecklingen framåt.