ANNONS

Stockholms nya översiktsplan: Ringvägen blir stadsgata

Ringvägen föreslås förvandlas från en trafikled till en stadsgata. Här är ett förslag från Stockholmshem, där nya bostadshus byggts i mitten av vägen.
Ringvägen föreslås förvandlas från en trafikled till en stadsgata. Här är ett förslag från Stockholmshem, där nya bostadshus byggts i mitten av vägen.
Nya stadsdelar planeras i Masthamnen och Skanstull – och Ringvägen kan förvandlas till en stadsgata med nya bostäder.
Det är några av nyheterna för Södermalm i förslaget till ny översiktplan.
ANNONS

Mitt i kan nu avslöja den nya översiktsplanen för Stockholm, som kommer styra bostadsbyggandet och stadsplaneringen för framtidens stad.

Så här påverkar det nya styrdokumentet Södermalms stadsdelsområde, uppdelat område för område:

Södermalm

Masthamnen, längs Södermälarstrand, Skanstull och Ringvägen pekas ut som områden som passar att förtätas. Ringvägen föreslås bli en stadsgata – där biltrafiken får lämna plats till nya bostäder. Stockholmshem har ett förslag om att bygga mellan 1 000 och 1 500 bostäder i mitten av vägen, som är runt femtio meter bred. Men än så länge är inga planer klubbade.

Hammarby sjöstad

Att omvandla området kring Hammarby Fabriksväg och Hammarbyvägen tror staden på, till exempel genom en överdäckning. Då kan Hammarby sjöstad knytas samman med Hammarbyhöjden. Kopplingen till Nackareservatet kan också förbättras, till exempel genom att bättre entréer. Henriksdals reningsverk ska utvecklas till att bli stadens enda reningsverk. Sjöstan behöver kompletteras med fler förskolor och skolor, fastslås också.

Gamla stan

Här planeras inga större förändringar. Det är angeläget att Gamla stan och Riddarholmens höga kulturhistoriska värden bevaras, tycker staden. Men Riddarholmen kan göras mer levande och tillgängliggöras bättre enligt förslaget till översiktsplan.

Reimersholme och Långholmen

ANNONS

Här planeras det inte för några nya bostäder, men kajer och badplatser kan byggas ut och tillgängliggöras bättre.

Trafik

När det gäller busstrafiken bör kapaciteten och framkomligheten för buss 4 förbättras. Tunnelbanans blå linje ska byggas ut med två nya stationer på Södermalm, vid Sofia och Norra Hammarbyhamnen/Sjöstaden. Cyklisternas framkomlighet ska prioriteras, särskilt på sträckor som i dag har höga flöden. Staden önskar också att se mer båttrafik, att bättre använda sig av vattenvägarna i stadsdelsområdet.

Övrigt

Södermalm ska smälta samman med Hammarby sjöstad, Gullmarsplan, Hammarbyhöjden, Årstaskogen, Årsta och vidare mot Östberga. Detta ska ske genom ny bebyggelse, nya grönområden och nya broar.

Fakta

Vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.

Tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige.

Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten:

 • Tensta torg, 10-11 november
 • Kista galleria, 12-13 november
 • Brommaplan, 14-15 november
 • Älvsjö torg, 16-17 november
 • Skärholmens centrum, 18-19 november
 • Vasaparken, 20 november
 • Västermalmsgallerian, 21-22 november
 • Gullmarsplan, 23-24 november
 • Fältöversten, 25-26 november
 • Norrmalmstorg, 27-28 november
 • Bagarmossen, 29-30 november
 • Liljeholmstorgets galleria, 1-2 december
 • Medborgarplatsen, 2-3 december
 • Vällingby torg, 4-5 december
 • Farsta centrum, 6-7 december
Fakta

Planerna nu och då

Översiktsplanen 1999

Det behövdes en stor mängd nya bostäder snabbt och tolv ”stadsutvecklingsområden” pekades ut, ofta i gammal hamn- och industrimiljö. Det ledde till nya bostadsområden som Marievik och Hagastaden samt nya delar av Hammarby sjöstad.

– De äldre industriområdena i ett halvcentralt band runt Stockholm utgör den största framtida resursen för nybebyggelse, sa dåvarande stadsbyggnadsdirektören Olle Zetterberg.

Översiktsplanen 2010 (Promenadstaden)

Fokus var att binda ihop staden och göra det lätt att ta sig mellan olika områden. Ett exempel är de just nu pågående planerna på 1 900 nya bostäder i Stadshagen samtidigt som man bygger ihop västra och östra Kungsholmen med nya gator.

– Den nya översiktsplanen Promenadstaden innebär att vi kommer att skapa fler stadsmiljöer. Det handlar om att låta innerstaden växa långt utanför tullarna, sa stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)

Nya översiktsplanen

Stockholms stad vill fortfarande binda ihop stadsdelarna med varandra genom att ta bort barriärer som trafikleder. Man vill också ”främja utvecklingen” i de olika stadsdelscentrumen snarare än att bygga ut den centrala stan.

– Det innebär i förlängningen att klasskillnaderna i stan minskas, säger stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S).

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.