ANNONS

Stockholms nya översiktsplan: Så vill staden bygga ihop Bromma

Brommaplan bebyggelse
Bostadsbygge intill Drottningholmsvägen i Bromma.
Ulvsunda
Bällstaån vid Ulvsunda. Här kan det bli en kajplats för varutransporter i framtiden, enligt översiktsplanen.
Fler arbetsplatser längs med Nockebybanan, kajplatser för varutransporter i Ulvsunda och så kallade stadsgator spridda över hela Bromma.
Det är några av de förslag som nämns i Stockholm stads nya översiktsplan.
ANNONS

Mycket i översiktsplanen för Bromma handlar om att förtäta och bygga ihop områden som i dag ligger isär. Samtidigt planeras en blandstad där distinktionen av typiska villaområden och andra bostadsområden inte kommer att vara lika tydlig som idag.

Läs mer: Mitt i avslöjar: Här är Stockholms nya översiktsplan

Längs områdena i anslutning till Nockebybanan vill staden bland annat bygga fler arbetsplatser. En inte helt oproblematisk uppgift, då vissa delar av den gamla trädgårdsstaden klassas som riksintressen. Ålsten (liksom Norra- och Södra Ängby) har till exempel helt undantagits i översiktsplanen.

– Det här är mycket skyddsvärda områden som kräver väldigt stor hänsyn när man planerar. Men vi måste se över om man på något sätt kan få in annan byggnation i alla områden i stadsdelen. Det är inget vi jobbar aktivt med just nu men vi utesluter inte hela områden från framtida förändringar, säger Karin Norlander, enhetschef för Bromma och Kungsholmen på Stadsbyggnadskontorets planavdelning.

Klicka här för att se stadens karta över hur Stockholm kan byggas om.

Ett annat stort projekt som nämns i översiktsplanen är en hamn i Ulvsunda avsedd för godstransport. Samtidigt planeras fler bostäder och en strandpromenad längs Bällstaviken. Risken finns att visionerna krockar.

– Det där har vi inte diskuterat tillräckligt mycket ännu. Fokus ligger först och främst på fler bostäder och en strandpromenad med grönstruktur och offentliga platser, säger Karin Norlander.

Se vad som planeras i just din stadsdel i listan nedan!

ANNONS
Fakta

Framtida projekt i Bromma

Centrala Bromma

Brommaplan med omnejd anses ha stora möjligheter till stadsutveckling. I översiktsplanen föreslås bland annat nya skolor, förskolor, ytor för idrott samt nya offentliga rum och parker.

Alvik

Här vill staden satsa på handel och rekreation. Vid Alviks torg och Gustavslundsvägen planeras ett handelsstråk. Dessutom vill man anlägga nya parker för att göra stadsdelen ”grönare”, och Alviksberget nämns som en intressant plats att utveckla till en rekreationsplats.

Traneberg

Margaretelundsvägen, Grindstuvägen och Svartviksslingan omvandlas till stadsgator.

Beckomberga

Ytterligare bebyggelse av bostäder, arbetsplatser och service planeras.

Blackeberg

I Blackeberg vill staden satsa på fler mötesplatser och bättre stråk för gående och cyklister. Dessutom pågår redan planering för att göra Blackbergsvägen till stadsgata.

Bällsta

I området runt Solvalla pågår redan planering av stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter, service och skola. Dessutom vill man binda ihop Solvalla med Annedal och Ulvsunda.

Vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.

Tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige.

Den 14-15 november visas översiktsplanen upp för allmänheten på Brommaplan.

Källa: Stockholm stad
ANNONS