ANNONS

Så ska Stockholms ekar räddas: ”Det här är våra regnskogar”

eksafari, solna, ekexpert. I Bergshamra finns många, stora, gamla ekar. Miguel Jaramillo, ekexpert, berättar om ekarnas historiska betydelse.
Den här eken har stått här i Bergshamra i över 400 år. "Man känner vördnad" säger Miguel Jaramillo, naturvårdsbiolog.
Stockholms län har ett av Sveriges största och finaste bestånd av ek.
Och stockholmarna älskar sina ekar. Huvudstadens smeknamn är ju inte för inte Eken.
Men det finns hot. Framtida generationer riskerar att få allt färre ekträd att älska.
ANNONS

Fäll en gammal ek och det blir ett ramaskri, som när tv-eken på Oxenstiernsgatan sågades ner 2011.

Men hoten mot länets ekbestånd rör mer än enstaka träd.

– Det handlar främst om att landskapen växer igen, säger Miguel Jaramillo, naturvårdsbiolog på länsstyrelsen.

eksafari, solna, ekexpert. I Bergshamra finns många, stora, gamla ekar. Miguel Jaramillo, ekexpert, berättar om ekarnas historiska betydelse.

Gamla ekar är känsliga, men tas numera ofta omhand. Däremot glömmer man ofta den yngre ekgenerationen, där mark behöver röjas eller betas för att träden ska överleva, berättar Miguel Jaramillo. Foto: Christian Lärk

De riktigt stora gamla träden klarar sig kanske, men de yngre efterträdarna behöver utrymme för att växa och finnas kvar för kommande generationer.

Yngre träd offras

Exploatering är ett annat hot. Gamla träd som är skyddsvärda aktas när det byggs numera, medan det inte är självklart att bevara de yngre ekarna.

Men ibland går det snett, som vid ett bygge i Nacka strand för några år sedan, där en 300 år gammal ek fälldes. Det kan stå exploatören dyrt.

ANNONS

30 000 skyddsvärda träd

Stockholms län hör till de ekrikaste områdena i hela landet när det gäller riktigt grova och gamla träd. Enligt länsstyrelsens inventering klassas 30 000 träd som särskilt skyddsvärda, och då är inte ekar på privat mark inräknade.

Som särskilt skyddsvärda räknas jätteträd grövre än en meter i diameter, träd äldre än 200 år och grova träd med utvecklad hålighet i stammen.

eksafari, solna, ekexpert. I Bergshamra finns många, stora, gamla ekar. Miguel Jaramillo, ekexpert, berättar om ekarnas historiska betydelse.

Det finns gott om riktigt grova gamla ekar i Nationalstadsparken, den här är Solnas grövsta. Foto: Christian Lärk

Ett riktigt gammalt träd står i i Tivoliparken Bergshamra.

– Det här är Solnas grövsta ek, över sex meter i omkrets. Den är sannolikt minst 400 år gammal, säger Miguel Jaramillo.

Att fastställa ekars ålder kan inte göras genom att räkna årsringar. Dels för att man då måste fälla dem, men om man skulle göra det är de gamla ekarna ihåliga och fyllda med mulm, söndervittrad ved som är finfin miljö för många kryp. Uppemot 300 arter kan leva i en enskild gammal ek.

eksafari, solna, ekexpert. I Bergshamra finns många, stora, gamla ekar. Miguel Jaramillo, ekexpert, berättar om ekarnas historiska betydelse.

Det är först när man kommer riktigt nära som ekens imponerande omkrets blir tydlig. Foto: Christian Lärk

På 1500-talet, när torpet Bergshamra först omnämndes i Gustav Vasas jordeböcker, var den här eken knappt ett skott, och växte vid det som då var strandlinjen vid Brunnsviken.

Gustav Vasa förbjöd fällning

Gustav Vasa beslöt att alla ekträd tillhörde Kronan, och de fick inte fällas. Virket behövdes till fartygsbyggen.

På slott och herresäten orsakade det inte så stora problem, men bönderna som fick sina åkrar förstörda av ekar, kom att avsky träden. När fridlysningen upphörde 1828 tog de fram yxan. Därför finns det flest gamla ekar kvar i slottsmiljö.

Utan skötsel är allt det här borta om 200 år

Miguel Jaramillo

Bergshamra gård låg under Ulriksdals slott. Numera ägs området av Solna kommun och är en del av Nationalstadsparken.

– Utan skötsel och nya ekar som får växa upp är allt det här borta om 200 år, säger Miguel Jaramillo.

Varför är ekmiljöerna så viktigt att bevara?

– Det här är våra regnskogar! De bidrar till biologisk mångfald, ekar har 1 500 arter kopplade till sig. Ekar är också historiska markörer, förutom att de är levande organismer och har som sådana ett egenvärde.

Eksafari i Hansta

Eken är uppskattad sedan urminnes tider. Vikingarna byggde båtar, på medeltiden föddes grisar upp på ekollonen. Nu är det dess skönhet och betydelse för den biologiska mångfalden som gör att den värnas, berättar Miguel Jaramillo. Här Hansta naturreservat på Järvafältet. Foto: Åsa Sommarström

Länsstyrelsen har utarbetat en plan för hur ekmiljöerna ska överleva. Den talar om var markägare, oftast kommuner, behöver vara uppmärksamma på skyddsvärda träd och sätta in åtgärder för att bevara miljöerna.

Bete är bäst

Oftast handlar det om att röja sly, så att de yngre träden kan växa till sig.

– Det ultimata är att få till bete, men betesdjur är en bristvara i dag, säger Miguel Jaramillo.

Vid Sätrastrandsbadet anlitas kossor för att hålla marken i skick så att ekarna ska trivas. Foto: Åsa Sommarström

I Sätra naturreservat, precis intill strandbadet, har dock Stockholms stad lyckats städsla fyra kossor som under sommaren går på bete i de igenväxta markerna.

Hur kommer det sig att ekträd väcker så många känslor?

– Jag tror det beror på att de är så gamla. När man ser ett träd som stått på samma plats i 400 år inger det respekt och vördnad. Det är en organism som gått igenom många historiska moment. Träden kan inte prata, men säger något om det som hänt under många hundra år, säger Miguel Jaramillo.

Fakta

Därför kallas Stockholm för Eken

Det finns många teorier om varför Stockholm fått smeknamnet Eken:

✔️ Härstammar från urgamla byn Ekeby, som låg mellan Humlegården och Norrmalmstorg, vars hamn var tilläggsplats för handelsmän långt innan Stockholm grundades.

✔️ Myntades av knallarna på 1800-talet, som kallade Stockholm för Storhäcken eller Stockhäcken (där ä uttalades e) som förkortades till Eken.

✔️ Kom till efter plundringen av Sigtuna 1187. Stadsborna ska ha gömt sina dyrbarheter i en ekstock och skjutsat ut den i sjön. Där stocken landade skulle de grundlägga sin nya stad. Eken flöt i land på västra sidan av Riddarholmen och gav staden sitt namn med smeknamnet ”Eken”.

✔️ Kommer från värdshuset ”Gamla Eken” som låg vid Kungsholms kyrka på 1880-talet. Bönder och handelsresande samlades där för att diskutera priser: ”Vi ses på Eken” ska de ha sagt, och så var namnet taget.

Källa: wikipedia, DN
Fakta

Eken var kungsträd, galgträd och gudaträd

Länets största ek finns på Nynäs gods i Nynäshamn. Den är 10,55 meter i omkrets i brösthöjd.

Länets äldsta ek tros vara Birger Jarls ek som står mitt i Essingeledens vid trafikplats Kristineberg. Den är runt 800 år.

Många ekar kallas Gustav Vasa-eken. Han var trädkramare i så måtto att alla ekträd tillhörde Kronan. På Lindholmen i Vallentuna, där Gustav Vasa föddes, finns förstås en Gustav Vasa-ek.

Kungseken på Djurgården fick sitt namn då det kungliga ekipaget gjorde utflykter och brukade vända vid eken. Kungseken var även en plats dit stockholmarna promenerade på första maj för att hälsa våren välkommen.

I folktron har eken har haft stor betydelse, som livsträd, kungsträd, galgträd och gudaträd. Om åskan slog ned i en ek, troddes den bli åskguden Tors boning.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.