Stockholms vatten giftigare än väntat

Stockholms sjöbottnar är fulla av miljögifter, visar en ny rapport.

Och båklubbarna står för en hel del av gifterna, menar länsstyrelsen.

Centrala Stockholm är det mest förorenade området i Mälaren. Här finns farliga ämnen som kvicksilver, kadmium, bly och koppar i höga eller mycket höga halter, visar en ny undersökning från länsstyrelsen.

Gifter i bottenslammet har mätts och resultatet är nedslående på flera punkter. Visserligen minskar ämnena sedan tidigare mätningar i de flesta fall. Men inte i den utsträckning man hoppats.

Det är främst det mycket giftiga ämnet, tributyltenn, eller TBT, som orsakar huvudbry för forskarna.

– Det är lite förvånande att det fortfarande är så höga halter, säger Håkan Johansson, miljöhandläggare vid länsstyrelsen.

TBT har varit förbjudet sedan 20 år tillbaka för fritidsbåtar och är i dag totalförbjudet globalt. Men båtar kan ha kvar ämnet i tidigare målningar av skroven. När båten slipas följer giftet med ner i vattnet.

Enligt Håkan Johansson finns problemet just kring båtklubbar.

– Båtägare kan se till att båtbottenfärger med TBT inte finns kvar på båtarna och att mark och sediment som är starkt förorenade med TBT vid båtuppläggningsplatser och marinor saneras, säger han.

Just nu undersöker jurister om det är lagligt möjligt att ställa högre krav på båtklubbarna om sanering.

– Ansvarsfördelningen är rätt oklar än så länge. Det är något man bör titta lite noggrannare på, säger Håkan Johansson som ändå inte anser att den vanliga sommarbadaren ska vara orolig. Ämnet är farligast för fiskar och annat liv i havet.

– Farligt att bada är det nog inte. Då är det nog värre att befinna sig på de här båtuppläggningsplatserna och få i sig slipdammet.

Yrjö Björkqvist är ordförande för Mälarens båtförbund. Han tror att en stor del av gifterna från båtar i Stockholmsområdet kommer från större fraktfartyg som besöker Stockholm.

I Mälaren finns inte längre något behov av bottenfärg för fritidsbåtar, menar han.

– Vi avråder bestämt från bottenfärg. Jag har själv inte bottenmålat min båt på 25 år, säger han.

Fakta

Höga halter av koppar och bly

Miljögifter är ett samlingsnamn för ämnen som har en negativ inverkan på miljön, bryts ner långsamt och som skadar organismers funktioner.

I centrala Stockholms vatten hittades bland annat höga halter av bly, koppar, PCB och TBT.

Det är främst havsmiljön med bland annat fiskar som tar skada av gifterna, men också människor kan påverkas i det långa loppet.

Källa: Länsstyrelsen, ­Naturvårdsverket