ANNONS

Stockholmshem vill bygga 120 hyresrätter i Norra Ängby

Hyresrätter Norra Ängby
Mellan 110 och 120 bostäder kan byggas.
Stockholmshem vill bygga 120 hyresrätter i Norra Ängby med start 2020. Bostäderna ses som ett bra tillskott till villorna i området.
ANNONS

Redan 2008 beslutade stadsbyggnadsnämnden att Stockholmshem fick bygga 110 hyresrätter på platsen, men det överklagades av länsstyrelsen. Anledningen var att marken ingick i en annan detaljplan där genomförandetiden gick ut förra året.

Nu vill Stockholmshem återigen pröva ny bebyggelse på platsen, utifrån dagens situation.

”Passar bra i villabebyggelsen”

Bygge Norra Ängby

Föreslagen plats, röd markering, för markanvisning längs med Råckstavägen/Björketorpsvägen.

På sitt nästa möte ska exploateringsnämnden besluta om att anvisa mark för bostäderna.

Enligt handlingarna till mötet har projektet ”goda förutsättningar för att ge ett välbehövligt tillskott av hyresrätter i en stadsdel som i övrigt domineras av villabebyggelse”.

Hyresrätter Norra Ängby

Föreslagen plats för markanvisning markerat med blått. Kartan är något missvisande eftersom marken söder om markanvisningsområdet idag är bebyggd med ”snabba hus”. Illustration: Stockholms stad

Byggstart planeras till år 2022 och första inflyttning bedöms till år 2024.

ANNONS
ANNONS