Stockholmshem vill bygga 165 lägenheter i Solberga

Markanvisning 165 nya lägenheter Solberga
Här vill Stockholmshem bygga 165 lägenheter.
Stockholmshem vill bygga 165 lägenheter i Solberga. Lägenheterna planeras att vara genomgångsbostäder för personer som av ekonomiska eller sociala skäl står utanför den vanliga bostadsmarknaden.

Stockholmshem vill bygga 165 lägenheter i Solberga, mellan Folkparksvägen och Kontrollvägen. Lägenheterna ska vara genomgångslägenheter och användas av personer som av olika skäl hamnat utanför den reguljära bostadsmarknaden.

Bostäderna ska förmedlas av SHIS, Stockholms bostadssociala resurs, som bland annat samarbetar med socialtjänsten.

Stockholmshem har ansökt om en markanvisning för att få bygga lägenheterna mellan Kontrollvägen och Folkparksvägen i Solberga, i närheten av motorvägen. Därefter måste en ny detaljplan upprättas. Stockholmshem räknar med att första inflyttning kan ske 2023.

Den 13 juni ska exploateringsnämnden fatta beslutet om markanvisning.