Skolor i Stockholm övar för skjutningar

Kanslist Suzanne Forsberg tycker att det är bra att Skarpatorpsskolan har flyttat expediti
Kanslist Suzanne Forsberg tycker att det är bra att Skarpatorpsskolan har flyttat expediti
Personal på grundskolor i Stockholm övar på hur de ska agera vid en pågående attack där någon tagit sig in på skolan för att döda.
– Jag tycker det är bra att man har det här på agendan och förstår att det kan hända, säger Gunnar Jonsson, rektor på Skarpatorpsskolan i Skarpnäck.

Stockholms stad startade utbildningarna efter att många rektorer hade hört av sig och frågat hur de ska agera vid en eventuell skolskjutning, som Sveriges radios P4 var först med att berätta.

13 skolor har hittills gått utbildningen

– Det har varit så många skolskjutningar både i USA och i Europa. När det även kom till Trollhättan så känner många att det kommer närmare deras egen skola och även kan hända i Stockholm vilken dag som helst, säger Carina Hallqvist, grundskolechef i Stockholm.

I höstas fick rektorerna i alla grundskolor en föreläsning om hur de ska agera när någon har tagit sig in skolan för att döda. Nu utbildas även lärare och övrig skolpersonal. Hittills har 13 skolor gått utbildningen som är en heldag.

Vi vill att alla skolor ska gå den här utbildningen

Carina Hallqvist

– Vi vill att alla skolor ska gå den här utbildningen, säger Carina Hallqvist.

På kursen får de bland annat lära sig hur de ska göra vid utrymningar och inrymningar.

Inrymning innebär hålla sig gömd

En inrymning innebär att hålla sig gömd, vara tyst och barrikadera sig. Viktigt är också att man, när man ser en person med vapen på skolan, varnar varandra på olika sätt.

– Man kan skicka sms eller meddela via skolans högtalarsystem att man ska låsa in sig i klassrummen och hålla sig där tills faran är över, säger Carina Hallqvist.

Gör riskbedömning

Men det är bara en liten del. Mycket handlar om att vara beredd och ligga steget före.

– Då går man igenom hur det ser ut på skolan och gör en riskbedömning och får tips och råd. Man tittar bland annat på vad det finns för farliga ställen på skolan om det händer något. Och analyserar om det finns risk för missförstånd mellan grupperingar på skolan som man behöver reda ut för att minimera , säger Carina Hallqvist.

Inte bara skolpersonal utbildas.

– Eleverna kan ju vara i korridoren och inte ha lektion så de måste också få information om hur de ska göra. Vi vill att eleverna också ska vara i beredskap och någonting hotfull händer på den egna skolan, säger Carina Hallqvist.

Skarpatorpsskolan har flyttat sin expedition till nedre botten vid entrén för att få kontroll på vilka personer som kommer till skolan.

I Skarpnäck som haft flera skjutningar ute i bostadsområdet har Skarpatorpsskolan redan vidtagit flera åtgärder för att öka säkerheten.

Flyttat expeditionen till entrén

– Vi har flyttat expeditionen från övervåningen till entrén så personalen ser vilka som går in i skolan. Och alla som går in måste anmäla sig, säger skolans rektor Gunnar Jonsson.

Hittills är han den enda på skolan som gått utbildningen.

– Vi lärde oss bland annat skydd och att man snabbt behöver ta sig i säkerhet. Det kan till exempel vara att ta sig ut genom ett fönster, säger han.

Skarpatorpsskolan finns på två adresser. På Pilvingegatan 32 har expeditionen flyttat.

Övrig personal ska gå kursen nästa läsår men redan nu har de tittat på en kortare kurs på internet.

– Vi har även pratat om det här på möten. Det är viktigt att man är psykologiskt förberedd för att det kan hända även här, säger Gunnar Jonsson.