Stockholmsvägen får belysning

Bällsta Nu ska det bli säkrare för fotgängare som går över övergångsstället på Stockholmsvägen nära Ryttarvägens busshållplats. Enligt ett tjänstemannaförslag ska platsen förses med ny belysning för att uppmärksamma bilister att övergångsstället finns.

För ett par år sedan skedde en olycka på platsen. Kommunens trafik- och fastighetsutskott ska nu besluta om belysningen som beräknas kosta runt 15 000 kronor.