ANNONS

Ja till LSS-stöd – men bara på pappret

Lotta Edholm, Oppositionsborgarråd (L)
Bristande planering orsakar problemet, menar Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd.
Att få ja till LSS-stöd betyder inte alltid att man får hjälp. På bara ett år har antalet beslut som inte verkställts inom rimlig tid ökat med 26 procent i Stockholms stad. Flest ärenden gäller bostäder.
– Det beror på bristande planering, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).
ANNONS

Ett besked om att man fått en LSS-bostad borde vara ett glädjebesked. Men faktum är att många stockholmare tackar nej till den bostad de fått sig anvisad. Orsaken är ofta att bostaden ligger i en annan kommun, eller i en stadsdel där personen inte är hemma.

– Det är bara i undantagsfall man ska anvisas en bostad utanför kommunen. Om det sker slentrianmässigt är det fel. Personer med funktionshinder behöver ofta bo nära sina anhöriga, säger oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (L).

Många tackar nej

Nyligen kom en rapport som visar att antalet LSS-beslut (beslut enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade) som inte verkställs inom tre månader har ökat. Det sista kvartalet 2016 var siffran 117. Det är en ökning med 26 procent jämfört med samma period 2015.

Flest ärenden, 61 stycken, gäller beslut om LSS-bostad. En viktig orsak är alltså att många tackar nej till den bostad de anvisats. 46 personer gjorde det.

– Problemet är inte nytt, det fanns även när Alliansen styrde. Men under de senaste åren har det ökat i stället för att minska. Det beror på bristande planering från staden, säger Lotta Edholm.

Mer samordning krävs

Exploateringsnämnden har som uppgift att planera in en viss andel gruppbostäder vid nyproduktion av bostäder. Den andelen bör öka, anser Lotta Edholm. Hon kan också tänka sig att staden köper bostadsrätter som får bli LSS-bostäder, eftersom det tar tid att bygga nytt.

– När Stockholm växer blir även personer som behöver LSS-stöd fler. Det måste man planera för, säger hon.

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd. Foto: Pressfoto

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) ser också allvarligt på de icke verkställda besluten. För att komma åt problemet måste den centrala överblicken och samordningen mellan olika instanser bli bättre, menar hon.

ANNONS

– Vi ska därför se till att socialnämnden får ett samordnande ansvar när det gäller att planera in LSS-bostäder vid nybyggen. Socialnämnden ska ha en dialog både med exploateringsnämnden och med stadsdelsnämnderna, som ju har bäst kunskap om behoven i sina stadsdelar, säger Åsa Lindhagen.

Stadsdelsnämnder ska ersättas

Många personer med LSS-bostad har rätt till kommunalt bostadsbidrag. Bygger man fler gruppbostäder ökar därför kostnaden för stadsdelsnämnderna, som betalar ut bidragen. Risken finns att stadsdelsnämnderna därför inte vill ha för många gruppbostäder i sina stadsdelar, menar Åsa Lindhagen.

– Därför finns nu ett förslag om att stadsdelsnämnderna ska få kostnadstäckning för de kommunala bostadsbidragen. Stadsdelsnämnderna ska inte belastas av dem, säger hon.

Utöver beslut om LSS-bostad var de vanligaste områdena där beslut inte verkställts de här: beslut om kontaktperson, beslut om daglig verksamhet och beslut om korttidsvistelse.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.