Stödtelefon för oroliga äldre införs

Stockholm Föreningen Psykisk Hälsa har med stöd av äldreförvaltningen i Stockholms stad startat en stödtelefon för äldre som mår dåligt och funderar på livet och döden, eller som bara vill prata av sig.

Telefonen är öppen alla vardagar mellan klockan 10-15 och bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre. Telefonnumret är 020-22 22 33.