ANNONS

Ny stödverksamhet för unga har öppnat i Tureberg

Navigator, stödverksamhet för unga, invigs i Tureberg, Sollentuna
Navigator på Turebergsvägen 1B invigdes i måndags. Kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) klippte bandet.
Nu öppnar Navigator, ett stöd för unga i Sollentuna som har behov av att hitta en sysselsättning eller utbildning.
Det är en öppen verksamhet där alla mellan 16 och 29 år kan få hjälp och vägledning för att uppnå olika mål.
ANNONS

– Att ha ett jobb att gå till betyder inte bara egen försörjning, ökad trygghet och möjlighet att påverka sin egen tillvaro. Det ger en känsla av gemenskap, tillhörighet och frihet. Navigator fyller ett viktigt behov och kommer att vara det första steget in på arbetsmarknaden för många Sollentunabor, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, som var med och klippte bandet när Navigator invigdes på måndagen.

Idén är att ha kommunens stöd för unga samlat på ett och samma ställe för att hjälpa unga framåt och skapa en positiv förändring. Navigator finns på Turebergsvägen 1B och har drop-in klockan 8–16 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

”En möjlighet att komma vidare i livet”

– Med Navigator skapar Sollentuna en gemensam insats och en röd tråd för unga i kommunen där skolan inte fungerat av olika anledningar, från grundskola vidare till gymnasiestudier och vuxenutbildning. På Navigator väver vi samman kommunens insatser med näringslivets och ger unga en möjlighet att komma vidare i livet och få en plats där man gör skillnad, säger Linus Nygren, gymnasiechef, till kommunens hemsida.

Navigator ska jobba mot bland annat skola, arbetsliv, praktikplatser, civilsamhället, fritidsgårdar och sociala myndigheter.

Får en egen navigatorguide

Första steget på Navigator är att den som kommer dit får en egen navigatorguide, en person som hjälper till att komma vidare i tankar kring framtiden.

Det kan handla om att hålla eller skapa rutiner, förbättrad psykisk och fysisk hälsa, skapa nya kontakter, utforska lärande och styrkor, eller att navigera i samhället.

Även föräldrar kan få stöd

Steg två är att man gör en handlingsplan för en bra struktur framåt, kanske med hjälp av en jobbcoach eller stöd i kontakter med myndigheter.

Även föräldrar, vårdnadshavare och andra som kommer i kontakt med ungdomar och unga vuxna är välkomna till Navigator för att få gratis råd och stöd, enskilt eller i grupp.

ANNONS