Stöket i Fatburen ska byggas bort

Elisabet Tjernlund har bott vid Fatburen 25 år – men nu tycker hon att problemet med många tunga missbrukare i parken blivit för stort. Hon hoppas att parken byggs om.
Elisabet Tjernlund har bott vid Fatburen 25 år – men nu tycker hon att problemet med många tunga missbrukare i parken blivit för stort. Hon hoppas att parken byggs om.
Missbrukare, droghandel, stök och bråk.

Under flera år har boende runt Fatburen klagat på att de inte känner sig trygga i parken.

Nu får de respons - parken ska renoveras och byggas om.

– Det här är det stora problemet, säger Elisabet Tjernlund, och pekar mot den låga stentrappan som går runt i en halvcirkel längs med Fatburens norra park.

– Det är en fin tanke att ha många sittplatser, men det är nästan bara missbrukare som samlas här.

Hon har bott vid parken i nära 25 år och tycker att parken med tiden förfallit.

– Det har bara blivit värre. Vi boende vill inte längre vara här.

Elisabet Tjernlund berättar att hon ofta bevittnat droghandel och missbruk.

– Det säljs knark väldigt öppet. Det känns som om att Fatburen håller på att bli som nya Plattan.

Hon är längt i från ensam om att tycka att det är otrevligt att vistats i Fatbursparken. I somras skickade en av hennes grannar in ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden, tillsammans med underskrifter från 173 boende som krävde en ny gestaltning av parken.

Nu har de fått gehör. Stadsdelsförvaltningen föreslår att Fatbursparken ska utvecklas till en stadspark med tydliga promenadstråk, vackra planteringar, konst och trygga miljöer. Man vill också att det blir bättre belysning, att den låga stentrappan byggs om till lekredskap för barn, att träden gallras och att ett eller flera träd plockas bort.

– Det är viktigt att se till att parken är till för alla. Att alla ska känna sig trygga, säger Mats Christenson, stadsmiljösekreterare på stadsdelsförvaltningen.

Han får medhåll av Anders Göransson (S), stadsdelsnämndens ordförande.

– Det vore även bra att få in element som ändrar parkens dynamik. Som gör den inbjudande.

Som exempel ger han dansbanan som planeras i Rosenlundsparken eller skateboardparken i Björns trädgård.

– Att det blir fler personer som rör sig i området.

Polisen har i flera år arbetat med tryggheten i Fatbursparken och bekräftar att parken är en plats för droghandel och missbrukare. Men det finns ingen statistik som visar att det skulle vara farligt för vanliga medborgare att vistas i Fatburen.

– Det kan vara mycket skrik och skrän, men det är mycket sällan som någon ger sig på passerande. Fast den upplevda tryggheten är också väldigt viktig, säger Robert Kindroth.

Om missbrukarna försvinner, flyttas då inte bara problemet?

– Det gör man kanske. Men om fler vågar vara i parken kanske det kan finnas plats för alla.

Under 2016 planeras träden gallras och stentrapporna byggas om till lekredskap. Ett större helhetsgrepp planeras när Citybanan är klar, om drygt ett år, eftersom halva parken i dag är byggarbetsplats.

Södermalms stadsdelsnämnd ska då samarbeta med exploaterings- och trafiknämnden för att renovera parken. Södermalmsborna ska då ges tillfälle att tycka till om parkens gestaltning.

Fakta

Detta vill stadsdelsförvaltningen ändra

Gradängerna. Bygga om de låga stentrapporna till lekredskap.

Träden. Beskära och gallra bland dem, eventuellt ta bort ett eller flera av körsbärsträd.

Lekytan. Sandlådan med en stor lila druvklase är i dåligt skick och ska ersättas.

Belysning. Parken upplevs som mörk. Bättre belysning längs med bågen är önskvärt.

Toaletten. Ska finnas kvar.

Norra delen av parken. Är just nu byggarbetsplats för Citybanan. Ska sedan bli parkmark.