Stökiga år väntar på Slussen

Det är råddigt på Slussen. Avspärrningar, gropar och körbanor som hela tiden dras om gör det svårt att ta sig fram.

Och det är bara början – den stora ombyggnaden av Slussen inleds först nästa år och är inte klar förrän 2022.

Innan dess ska alla de ledningar som går genom Slussen dras om. El, fiberoptik, vatten och gas går i kablar och rör någon meter under gatornas mitt. För att komma åt dem måste man gräva och det är därför området just nu är fullt av hål.

Arbetena gnetar sig långsamt framåt och avspärrningarna flyttar successivt med. I veckan kommer en ny avspärrning på Skeppsbron och mellan Karl Johans torg och Räntmästartrappans busshållplats blir det bara plats för tre körfält.

Uppe på Södermalmstorg, där fotgängare och cyklister sedan i somras kryssar sig fram mellan gropen på Hornsgatan och de vid Södermalmstorg, flyttas avspärrningarna en bit ut från kvarteret Överkikarens fasad.

Den som går till fots får göra det längs husen.

Efter nyår drar nya ledningsarbeten igång vid Birkaterminalen och Stadsgårdsleden. De kommer sannolikt att orsaka en hel del problem för alla bilister som ska till och från Nacka och Värmdö.

– Där är det i dag två körfält för bilar och ett för bussar i varje riktning. Bilarna får i stället bara en fil i varje riktning just vid Birkaterminalen. Så blir det från mitten av januari och augusti ut, säger Emma Sahlman, Slussenprojektets presskontakt.

För även om det inte handlar om så lång körsträcka uppstår därmed en midja som kommer att ge upphov till ännu längre köer på Stadsgården än i dag.

Som bekant hänger byggstarten för den egentliga ombyggnaden i luften. Staden måste invänta domar och beslut från flera domstolar innan de vet när arbetena kan börja på allvar.

– Detaljplanen för Slussen är ju fastställd, så det finns mycket arbeten vi kan börja med ändå. Men exakt hur byggstarten kommer att se ut kan jag inte säga, vare sig när eller vilka arbeten som kommer först. Det vi kan göra under tiden är att projektera så att vi är så väl förberedda som möjligt, säger Emma Sahlman.

När de väl sätter igång blir det en rad stora ingrepp i trafiken över Slussen. Till dem hör att Katarinavägen stängs av för buss- och biltrafik från nästa år och fyra år framåt.

Busslinjerna flyttas upp på Folkungagatan och kör genom Söderledstunneln och Hornsgatan till tillfälliga hållplatser på Södermalmstorg.

Att köra bil över Slussen kommer att bli svårt under de närmaste åren, däremot blir det lättare att cykla, gå eller åka buss. Något som ligger i linje med politikernas beslut att prioritera kollektivtrafik, cyklar och gående framför bilar.

– Men om alla valde kollektivtrafik, cykel eller promenerade de dagar de kan, så skulle det bli betydligt smidigare för alla de dagar man verkligen behöver ta bilen.

Sedan i våras har gång- och cykelbanorna vid Södermalmstorg målats om många gånger.

Detaljplanen för Slussen är ju fastställd, så det finns mycket arbeten vi kan börja med ­ändå.Emma Sahlman

Fakta

Den stora byggstarten hänger på juridiska beslut

De ledningsarbeten som pågår just nu ska vara klara i sommar.

Byggstart för den stora ombyggnaden beror på juridiska beslut. Detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget ska prövas i mark- och miljödomstolen, som också ska komma med en vattendom den 4 februari. Uppgörelsen mellan staden och Atrium Ljungberg har överklagats i förvaltningsrätten.

Staden räknar ändå med att ombyggnaden kan börja 2014 och att det nya Slussen kan invigas 2020. Först 2022 står de nya hus som byggs vid Stadsgården klara.