Barn fick sitta på ”straffbänk”

Föräldrar är oroliga över barnens trygghet på förskolan.
Föräldrar är oroliga över barnens trygghet på förskolan.
Våldsamma lekar och en straffbänk för olydiga barn. Flera föräldrar har anmält förskolan Äventyret i Kungsängen för bristande tillsyn.
- Vi lämnar det finaste vi har i god tro att det är någon som ska ha koll på dem, men det är ingen som har det, säger en förälder.

Under våren har det kommit flera klagomål och anmälningar om friskolan Äventyret i Kungsängen, både till förskolan och till kommunen som är tillsynsmyndighet.

Flera föräldrar har tyckt att det varit otryggt att lämna sin barn på grund av bristande tillsyn.

– Det var en bra förskola från start fram tills de var tvungna att gå med i kommunens kösystem. Det kom så mycket nya barn, och med det blev det för lite personal och för mycket barn, det var efter det allt började med straff och våldslekar, säger en förälder som Mitt i Upplands-Bro varit i kontakt med.

Barn fick sitta ensamma

Föräldern målar upp en bild av en förskola som sedan hösten 2016 har haft allt färre utflykter, många nya ansikten och konflikter mellan barnen som ibland blivit våldsamma. Det har hänt att barn ramlat och slagit sig utan att personal sett vad som har hänt.

Föräldern berättar också att det funnits en särskild bänk på skolans gård där barnen fått sitta ensamma när de gjort något fel.

– Mina barn kom hem och började prata om straff. Det är inte ord som ett barn normalt använder. Till slut frågade jag mina barn om detta och då kom det fram att om man gör fel eller slår tillbaka då ska man sitta på en bänk ensam i fem eller tio minuter. Då ska man straffas, säger föräldern som tycker att förskolan har varit dålig på att ta tag i problemen och informera föräldrar.

”Vi är medvetna om kritiken”

Förskolan Äventyret ägs av Hoppetossa Norra AB som har fyra förskolor i Stockholmsområdet.

– Vi är medvetna om kritiken och vi har tagit tag i det. Straff får inte i någon form förekomma. Det är ett begränsat antal situationer där ett antal pedagoger haft ett bristande förhållningssätt. Förskolechefen har även brustit i en transparent kommunikation med vårdnadshavarna kring dessa situationer, säger Sofia Zetterström som är representant för huvudmannen Hoppetossa.

Genomför åtgärder

Hon har sedan i början av maj varit ute på förskolan nästan dagligen för att tillsammans med förskolechefen rätta till de problem som varit. Det har hållits möten med föräldrar, personal och kommunen.

– Vi arbetar aktivt med mer närvaro i barngruppen och jobbar med att möta barnen och ha ett bra förhållningssätt, säger Sofia Zetterström.

Nu har barnen delats in i mindre grupper, personal har rekryterats för att få ner antalet vikarier och barngruppernas dagar har schemalagts i detalj för att få mer struktur i verksamheten.

Sofia Zetterström säger att det inte är låg personaltäthet som orsakat situationen, men att en för hög andel vikarier varit en bidragande orsak. I övrigt vill hon inte i dagsläget gå in på vad problemen berott på.

– Vi har en utredning som pågår och slutsatserna i den kommer vi att presentera för vårdnadshavarna, säger Sofia Zetterström.

Kommunen tror på bättring

Även kommunen har varit inkopplad efter klagomålen.

– Äventyret är en fristående förskola med egen huvudman, men kommunen har ett tillsynsansvar. Vi måste ta kontakt, se vad som händer och bilda oss en uppfattning. Sedan har vi en dialog och kontakt med huvudmannen och förskolechefen så att vi har koll på att de åtgärdar det som inte är bra. Jag känner mig trygg i hur de agerar, säger Agneta Blohm som är kvalificerad utredare på utbildningskontoret.

Den förälder som Mitt i Upplands-Bro har varit i kontakt med håller med om att situationen har förbättrats den senaste tiden.

– Det ser jättefint ut just nu, men jag tror inte på det förrän jag ser den här förändringen hela vägen.