Tomma stolar i Bromma efter kyrkovalet

Svenska kyrkans flagga och en valurna
Tomma stolar att vänta i Brommas kyrkofullmäktige.
Kyrkovalet till fullmäktige i Bromma innebar att tre nya nomineringsgrupper tog sig in, men nu riskerar flera stolar att stå tomma.
– Centerpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna kommer inte att fylla sina platser, säger Micael Stehr, som är gruppordförande för den lokala gruppen Brobyggarna.

I förra kyrkovalet var det bara två nomineringsgrupper som ställde upp lokalt i Bromma, Socialdemokraterna och den lokala, politiskt obundna nomineringsgruppen Brobyggarna. De har delat på de 35 mandaten de senaste fyra åren där Brobyggarna suttit på 20 mandat och Socialdemokraterna på 15 mandat.

I år var det ytterligare tre nomineringsgrupper som deltog i valet till Brommas kyrkofullmäktige, Centerpartiet, Miljöpartiet i Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna.

”Ett bekymmer”

Centerpartiet knep preliminärt sex av de 35 mandaten men kommer bara att kunna besätta tre av de platserna.

– Det kommer ju innebära tomma stolar och det är ett bekymmer. Jag är jätteglad att vi får gehör för våra frågor, men det är absolut inte bra och kan innebära att valresultatet inte speglas i kyrkofullmäktige, säger Helena Faxgård, en av Centerpartiets kandidater.

Sverigedemokraterna har preliminärt tagit tre mandat men hade bara ett namn på sin lista, och där kommer två stolar att stå tomma. Miljöpartiet hade också bara ett namn på sin lista och fick två mandat. Om det preliminära valresultatet står sig kommer de följaktligen att lämna en plats vakant.

Det innebär att totalt sex av 35 platser kommer att stå tomma när Bromma kyrkofullmäktige har sitt nästa möte – i bästa fall.

Riskerar att inte kunna ta beslut

– Man måste vara minst 18 personer på ett möte för att kunna ta beslut och det har varit möten under den tidigare mandatperioden där det bara dykt upp 19-20 personer. Och då har ändå alla 35 platserna varit tillsatta från början. Nu har vi bara 29 personer att utgå ifrån, säger Micael Stehr.

Han är kritisk både till hur vissa partier har agerat men också till Svenska kyrkans system.

– Jag tycker inte att en lista med bara ett namn på ska vara tillåtet, som i fallet med Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Hur Svenska kyrkan kan tillåta listor med bara ett namn på övergår mitt förstånd, säger Micael Stehr.

Vi har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar.

Fakta

Så röstade Brommaborna (preliminära siffror)

Valdeltagandet i Bromma var högre i år jämfört med 2013. 19,67 procent av Brommaborna röstade den här gången jämfört 11,34 procent förra gången.

Bromma Församlings Vänner Brobyggarna 36,05 % (13 mandat)

Socialdemokraterna 32,83 % (11)

Centerpartiet 16,67 % (6)

Sverigedemokraterna 8,06 % (3)

Miljöpartister i Svenska kyrkan 6,39 % (2)

Källa: Svenska
Fakta

Så fungerar kyrkofullmäktige i Bromma

Kyrkofullmäktige är Bromma församlings högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor; årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet, som består av åtta ordinarie förtroendevalda inklusive kyrkoherden och fem ersättare.

Kyrkorådet i sin tur skall ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning.

Källa: www.svenskakyrkan.se/bromma/sa-styrs-forsamlingen