Stöld av båtdelar i marina

Delar till en båt har anmälts som stulna i Svinninge marina.

Instrument på instrumentpanelen har enligt polisanmälan brutits loss, likaså har elektrisk utrustning stulits, liksom en propeller och en gummibåt.

Inbrottsstölden har enligt anmälaren ägt rum någon gång från december fram till att stölden upptäcktes i fredags.