Stölder inom vården anmälda

Huddinge Personal inom vården i Huddinge har anmält att stölder förekommit i verksamheten. Enligt den lex Sarah-rapport som skrivits ska det ha skett stölder av en brukares fickpengar och behovspengar.

Det hela upptäcktes av kontaktansvarig personal. Pengarna ska finnas i en pärm som ligger i ett skåp i brukarens lägenhet.

När pengarna senare skulle bokföras upptäcktes att kontanter saknades. En polisanmälan ska också ha gjorts.