Stölder -vanligaste brottet

Både Rinkeby och Spånga hade stölder som det mest anmälda brottet i juni enligt ny statistik.

Preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet i juni visar att stöld är det vanligaste brottet som anmäls i Rinkeby och Spånga. Sammanlagt i Rinkeby- Kista och Spånga- Tensta anmäldes det 485 stölder förra månaden. Under samma månad 2015 var det totalt 460 anmälningar om stöldbrott.

I respektive stadsdel är skadegörelse på andra plats på flest anmälda brott. I Rinkeby-Kista anmäldes 231 skadegörelsebrott, vilket är en rejäl ökning från juni förra året då 139 anmälningar gjordes.

I Spånga-Tensta anmäldes 106 skadegörelsebrott i juni 2016, vilket är en minskning från samma månad 2015 då 125 anmälningar gjordes.

Statistiken är preliminär och är enbart baserad på antalet anmälda brott, siffrorna kan därför avvika från faktiska antalet brott.

Anmälda brott juni 2016

Rinkeby -Kista

Stöldbrott 269

Skadegörelsebrott (inkl. mordbrand) 231

Hot-, kränknings- och frihetsbrott 108

Bilbrott 67

Våldsbrott 74

Vissa trafikbrott 39

Alkohol- och narkotikabrott 46

Vapenbrott 9

Vårdslöshet- och vållandebrott 4

Spånga – Tensta

Stöldbrott 215

Skadegörelsebrott (inkl. mordbrand) 106

Våldsbrott 58

Hot-, kränknings- och frihetsbrott 51

Bilbrott 50

Alkohol- och narkotikabrott 43

Vissa trafikbrott 35

Vårdslöshet- och vållandebrott 2

Vapenbrott 1