En led för natur och historia

Stolpaskogen ligger bara ett halvt stenkast från Täby centrum. Förutom barr- och alsumpskog innehåller den många historiskt intressanta platser. Nu finns en 3 km lång led i skogen som berättar mer.
Stolpaskogen ligger bara ett halvt stenkast från Täby centrum. Förutom barr- och alsumpskog innehåller den många historiskt intressanta platser. Nu finns en 3 km lång led i skogen som berättar mer.
Från Ensta krog till Visinge station finns nu 14 ekstolpar med information om platsens historia och naturvärden.

Stolpaleden slingrar sig via spänger och trätrappor in i alsumpskogen och förbi torpet Stolpen.

Stolpaleden är 3 kilometer lång – från Ensta krog till Visinge station. Längs stigen finns 14 informationsstolpar som beskriver platsernas historik eller naturvärden.

Efter tre års arbete är leden äntligen klar för invigning.

– Syftet med leden är att locka ut människor i naturen och att lyfta fram skogen i Täby. Det finns väldigt mycket intressant historia i Stolpaskogen, förklarar Cecilia Lundin, Täbys jägmästare.

För att göra naturen och historien ännu mer lockande har kommunen gjort i ordning en led med 14 informationsstolpar som beskriver platsernas historik eller naturvärden.

– Man kan välja gå den från Ensta krog till Visinge station eller åt motsatt håll. Stigen är markerad med gulfärgade ringar runt träden och slingrar sig via spänger och trätrappor in i alsumpskogen och förbi torpet Stolpen.

Tanken är att leden ska kunna vara en pedagogisk utgångspunkt för lärare och elever i Täbys skolor.

För att få fram leden har kommunen samarbetat med Täby Naturskyddsförening, Täby Hembygdsförening, Friluftsfrämjandet och Svenska Turistföreningen.

– Vi har jobbat tillsammans för att få fram all information om skogen och dess kulturhistoriska miljöer, säger Cecilia. Det finns ett informationshäfte också med övningar som man kan skriva ut på kommunens hemsida för alla som är intresserade.

Egentligen var det just ur det samarbetet som idén till leden föddes.

– Från början hade vi tänkt göra en slinga men det visade sig väldigt svårt om man vill passera förbi de intressantaste platserna. I stället blev det alltså en led. Det ligger dessutom bättre i tiden.

Hon beräknar att det tar 30-45 minuter att gå hela sträckan.

Fakta

Stolpaskogen efter torpet

Stolpaskogen är Täbys största naturparksområde med gles pelarsalsliknande barrskog och partier med frodig alsumpskog.

Att den har fått sitt namn från båtmanstorpet Stolpen är en av de saker som finns att läsa längs med den nya Stolpaleden.

Den 27 oktober är det dags för invigning.