Stolpaskogen kan bli naturreservat

Från dödsdömd till fredad. Så kan historien skrivas om Stolpa­skogen i centrala Täby.

Grönområdet som varit hotat av skövling kan bli natur­reservat.

För bara ett år sedan var det många som var oroliga och ledsna över Stolpaskogen. Området hotades av skövling.

Energibolaget Vattenfall ville nämligen bredda den kraftledningsgata som går genom skogen till 60 meter.

Granar och tallar märktes noggrant upp för att så småningom jämnas med marken. Men det var då.

Efter förhandlingar mellan Täby kommun och företaget så skrotades planerna. I dag ser framtiden mycket ljus ut. Stolpaskogen kan bli naturreservat.

– Vi har gett tjänstemännen i uppdrag att utreda förutsättningarna för det, säger kommunalrådet Annica Nordgren (C ).

Planerna finns med som en del av kommunens verksamhetsplan för 2014. När det kan bli verklighet är än så länge oklart.

Annica Nordgren hoppas att så stora delar som möjligt av området kan bli naturreservat. Ett villkor som satts upp är dock att planerna inte inkräktar på dubbelspåren som ska byggas på Roslagsbanan.

En som kämpat hårt för Stolpaskogens välmående är Einar Fries på Naturskyddsföreningen i Täby. Han är glad över de nya planerna.

– Det är en fin idé. Skogen är en stor tillgång och kommer att vara till glädje även för nya Täbybor som flyttar in till exempel på Galoppfältet, säger han.

Stolpaskogen har en lång historia.

Namnet kommer av torpet Stolpen som stod på platsen i slutet på 1700-talet. Idag syns bara resterna av stengrunden, och en brunn som gav vatten åt dem som bodde där.

Fakta

Träden är nästan 150 år

Stolpaskogen är 84 hektar stor, ungefär som 118 fotbollsplaner.

Området består främst av blandskog med gran, tall, sälg, björk, al och asp.

De äldsta träden i området är upp mot 150 år.