Stopp för fler anställda i kommunhuset

Tyresö Kommunalhus
Var ska kommunhuset ligga i framtiden? Det utreds.
Fler personer än i dag får inte sitta i kommunhuset. Ventilationen klarar inte mer.
Kommunen avvaktar utredning om kommunhusets framtid.

Ventilationen i kommunhuset har byggts ut två gånger och går på maximal kapacitet. Det är kommunledningsgruppen som har beslutat att antalet medarbetare i huset inte får bli fler.

– Vi måste göra en stor investering i ventilationen om vi ska få in fler personer. Vi har ett uppdrag att titta på hur kommunhuset ska se ut framöver. Det jobbet pågår. Innan vi har bestämt det måste vi avvakta med en investering. Om vi behöver ta in fler anställda under tiden får vi lösa det på andra sätt. Vi har verksamheter som sitter utanför huset också, säger kommundirektören Bo Renman.

Ställer det här till det för er?

– Dt är klart att det hade varit mycket bättre om vi hade kunnat ta in fler personer i lokalerna, men nu är det som det är och vi får anpassa oss efter det.

Avtalet går ut om fyra år

Hyresavtalet för kommunhuset går ut 2023. Kommunen utreder vad som ska hända efter det. Alternativen är att stanna i nuvarande hus eller att flytta, berättar Bo Renman.

– Det är inget som är klart än. Just nu tittar vi på vilka krav vi ska ställa på framtidens lokaler, säger han.