Stopp för biltrafik ska ge barnen säkrare skolväg

Biltrafik till skolan förbjuds på Sankt Mickelsgatan. Och platser för korttidsparkering införs på Lugntorpsvägen.

Så ska trafikkaoset vid Mälarhöjdens skola minska.

Det har länge varit knökigt, trångt och trafikfarligt när stressade föräldrar ska stanna till för att lämna sina barn på morgnarna vid Mälarhöjdens skola. Elever får kryssa mellan bilar som parkerat på trottoarerna och som backar och u-svänger. Risken för en olycka är stor.

Mälarhöjdens skola, föräldraföreningen FFM och trafikkontoret arbetar nu stenhårt för att få en förbättring.

Nyligen skickade skolan ut ett informationsbrev till alla vårdnadshavare. Där uppmanas föräldrar att i möjligaste mån gå eller cykla med sina barn till skolan. Man betonar även vikten av att de som kör bil håller hastigheten och respekterar trafikreglerna.

Föräldrar tipsas även om att ställa bilen längre bort från skolans entréer. Och för att det ska bli omsättning på platserna införs korttidsparkering.

– Vi kommer att införa korttidsparkering om 30 minuter på Lugntorpsvägen, i kvarteret mellan Bisittargatan och Sankt Mickels­gatan. Det här gäller dagtid mellan klockan 7 och 17, säger Anton Anander, trafikplanerare vid trafikkontoret.

Dessutom införs förbud mot motorfordon på Sankt Mickelsgatan, mellan Hindersmässgränd och Lugntorpsvägen.

– Det gäller motorfordon som ska till skolan, vardagar mellan 7 och 17, säger Anton Anander och tillägger att skyltarna kommer upp i mitten på maj.

Föräldraföreningen FFM:s trafikgrupp hoppas att åtgärderna ska göra trafiksituationen bättre.

– Vi gör ju det här för att det ska bli en lugnare skolväg för barnen, att de inte ska behöva utsättas för risker vid skolan. Det blir ju väldigt trångt när alla bilar kommer samtidigt, säger Josefina Waldenström, ordförande i trafikgruppen.

Det allra bästa för trafiksäker­heten är dock att fler föräldrar struntar i att ta bilen och cyklar eller går med sina barn till skolan, påpekar Josefina Waldenström. Om man som förälder har svårt att få tiden att räcka till kan man samarbeta med andra i så kallade gåbussar, där ett antal vuxna turas om att följa flera barn till skolan. Sådana finns redan på Mälarhöjdens skola. När barnen sedan blir lite äldre kan de gå tillsammans utan vuxenstöd.

Siv, 8, är en av de Mälarhöjds­elever som går i gåbuss.

– Jag har lärt känna de andra i gåbussen ännu bättre för vi pratar på väg till skolan, och så har jag lärt mig att se mig för, titta vänster höger vänster.