Stopp för fler vänorter

SOLLENTUNA Sedan tidigare har Sollentuna kommun vänorter i Hvidovre i Danmark, Saue i Estland, Tusby i Finland och Oppegård i Norge.

Men nu är det slut med fler kommunkompisar. Under sitt senaste möte konstaterade kommunstyrelsens arbetsutskott att vänortssamarbeten ses som förlegat i många kommuner och beslutade därför att inte ingå fler avtal.