Stopp för giftiga banor

Upplands-Bros fyra golfbanor besprutas med kemiska bekämpningsmedel varje år.
Upplands-Bros fyra golfbanor besprutas med kemiska bekämpningsmedel varje år.
Upplands-Bros golf­banor sprider miljögiftiga ämnen över sina greener varje år.

Nu kräver Naturvårdsverket att klubbarna trappar ner på kemiska bekämpningsmedel – och inför nya regler för att komma åt fuskarna.

Våren har just intagit Upplands-Bro, men på Bro-Bålsta golfklubb är gräset sommargrönt. Varje år besprutas banan med bekämpningsmedel för att motverka ogräs, svamp och mögel.

– Snömöglet är det största problemet, säger Mikael Hermansson, banskötare.

I år har golfklubben försökt använda sig av alternativa metoder, med mindre kemiska bekämpningsmedel.

– Vi luftar, justerar klipphöjder, tar bort dagg från gräset och försöker slå bort tistlar med slåtterbalk. Vi gör ett jättejobb för att undvika bekämpningsmedel. Det är ingen som vill hålla på med det, säger Mikael Hermansson.

Enligt Naturvårdsverkets undersökning från 2010 använder hälften av alla golfbanor i Sverige kemiska bekämpningsmedel. Vanligast är det i södra Sverige, där klimatet är varmare och fuktigare. Tusentals kilo miljögifter sprids varje år – trots det finns få studier på hur det påverkar miljön.

Mikael Hermansson är en av alla landets banskötare som kommer att behöva anpassa sig till Naturvårdsverkets nya regler i höst.

Inspektionerna ska bli fler och reglerna tydligare, bland annat ska det bli svårare att bespruta i närheten av vattendrag och sjöar för att motverka att gifterna sprids till dricksvattnet.

– Tanken är att kommunerna ska kunna ställa tydligare krav på utövarna, säger Emil Jansson, handläggare på Naturvårdsverket.

Miljöenheten i Upplands-Bro kommun har länge larmat om att golfklubbarna måste dra ner på användningen av bekämpningsmedlen. Vid en provtagning hittades ”orimligt höga halter” av kemikalier i ett av kommunens vattendrag, men det gick inte att slå fast att det berodde på den närliggande golfbanan.

– Risken är att det sprider sig ut i dagvattnet. Varken människor ­eller djur mår bra av att ha kontakt med de här ämnena, säger Theres Skröder, miljöinspektör.

Christer Bergfors, ordförande på Svenska golfförbundet, tycker att klubbarna får ta oförtjänt mycket skit.

– Vi jobbar hårt för att se till att alla följer regler och lagar. Faktum är att vi sprider ut en bråkdel av det som jordbruket sprider. Om alla sköter sig vill säga.

Hur många fuskar?

– Vi är inget kontrollorgan men min uppfattning är att klubbarna jobbar oerhört aktivt med detta. Förhoppningen är att alla banor ska vara helt utan kemiska bekämpningsmedel om några år.

Men klubbarna konkurrerar och få vill spela på en brun bana.

– En bana utan bekämpningsmedel kräver bättre gräs och skulle förmodligen innebära att det blir dyrare att spela golf. Än så länge är vi tyvärr beroende av det, säger Mikael Hermansson.

Fakta

Ämnena kan framkalla cancer

Här är några exempel på ämnen som används på golfbanor:

Starane 180: Kan vara dödlig vid förtäring och är mycket giftig för vattenlevande organismer.

Sportak: Biologiskt svårnedbrytbart, potentiellt cancerframkallande, mycket giftig för vattenlevande organismer.

Amistar: Mycket giftig för vattenlevande organismer. Kan orsaka skador i vattenmiljöer.

Bekämpningsmedlen är godkända av Kemikalieinspektionen.

Källa: Kemikalienspektionen och Upplands-Bro kommun