Stopp för promenix vid Dalénumkajen

Brygga med vågbrytare vid Dalenumkajen.
Brygga med vågbrytare vid Dalenumkajen.
Kajpronenaden i Dalénum stängs medan en ny park anläggs.
I maj beräknas kajpromenaden öppna igen.

Det byggs för fullt i Dalénumområdet. Idag, tisdag ska entreprenören JM stänga av kajpromenaden i området. En ny park ska nämligen anläggas intill. Promenaden väntas öppna igen i maj nästa år. Under byggtiden hänvisar entreprenören till en alternativ väg att gå.