Stopp ska lugna trafiken

Högdalen Företagarna i Högdalens industriområde tycker att folk kör för fort i området. Trafikkontoret sänkte hastighetsbegränsningen från 50 till 40, men det hjälpte inte.

Nu bygger man ett flervägsstopp i korsningen Kvicksundsvägen/Stallarholmsvägen och hoppas att det ska lunga ner trafiken i industriområdet.