Hon vill stoppa skövlingen av klotpilarna

Klotpilar Guldet
Annelie Lindström vill behålla klotpilarna i parkleken Guldet.
Klotpilar Guldet
Annelie Lindström vill behålla klotpilarna i parkleken Guldet.
Klotpilar Guldet
Så här ser klotpilarna ut i sommarskrud.
Just nu rustas parkleken Guldet i Grimsta upp. I och med renoveringen ska ett tiotal klotpilar tas ner, något som möter kritik.
– De är vackra, friska träd som försvinner och ersätts med nya som inte kommer att bli stora förrän om 10-15 år, säger Annelie Lindström, som kämpar för att stoppa planerna på att ta bort träden.

Parkleken Guldet rustas och kommer därmed ta upp större plats intill bostäderna på Gulddragargränd och intill Grimsta naturreservat. Parken ska bland annat få en upprustad grillplats, en ny utkiksplats närmast reservatet, utomhusschack och en cykelparkering. Det är trafikkontoret som utför upprustningen på uppdrag av stadsdelsförvaltningen.

Tanken är att det ska bli en bättre plats för både små och äldre barn och ungdomar att vistas på – men det är en sak som försvinner. Ett tiotal av träden som kännetecknar området ska tas ner.

– De ska bygga en utkiksplats med vy över den nya parken, men tar samtidigt bort det vackraste som finns där i dag, säger Annelie Lindström, som bor i området.

Hon kämpar nu för att rädda klotpilarna.

Dessa klotpilar är som en levande organism med tusentals invånare, ett tryggt hem för insekter och fåglar. I dessa träd vistas minst ett 6o-tal fåglar av olika arter – allt från kungsfågel, tofsmes, stjärtmes, blåmes, talgoxe, gråsparv, pilfink, koltrast, björktrast, skator till liten hackspett, säger hon.

Annelie Lindström ska nu kontakta Naturvårdsverket och de ansvariga i stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämnden för att försöka stoppa skövlingen.

Lokaltidningen Mitt i har försökt nå ansvarig projektledare på trafikkontoret utan att lyckas.