MP vill stoppa utsläpp i Farstaviken

Farstaviken, Gustavsberg.
Farstaviken, Gustavsberg.
Arbetet med att rena det farliga vattnet har gått alldeles för långsamt, menar Miljöpartiet. Nu vill de se Farstaviksområdet renas.
– Vi håller på att bygga upp en stad kring ett av Stockholms farligaste vattenområden, säger Filip Joelsson, språkrör.

Att sediment och ytvatten i Farstaviken i Gustavberg är kraftigt förorenat och till och med farligt för vattenlevande organismer har slagits fast i flera rapporter, bland annat från Länsstyrelsen.

Nu vill Miljöpartiet i Värmdö att vattnet ska renas.

– Vi håller på att bygga upp en stad kring ett av Stockholms farligaste vattenområden, det rimmar illa med våra planer på att bygga ett hållbart Värmdö. Miljöpartiet vill att kommunens huvudort Gustavsberg ska vara vacker, hållbar och hälsosam att bo och vistas i, både i luften, på marken och i vattnet, säger Filip Joelsson ett av Miljöpartiets två språkrör.

”Stoppa utsläppen”

Föroreningarna kommer bland annat från orenat lakvatten från Villeroy & Bochs område, dagvatten från tippen och bussparkeringen. Dessutom rinner varje dag tusentals liter vatten med höga halter av tungmetaller rakt ut i Farstaviken via ett rör vid Farsta slottsvik.

– Vi tycker att arbetet med att stoppa utsläppen av förorenat vatten har gått alldeles för långsamt, redan år 2008 skrev Länsstyrelsen att lakvattnet från Villeroy & Bochs deponin vid behov skulle renas. Vi vill genast reglera utsläppen av föroreningar så att nivåerna av tungmetaller i vattnet som tillförs Farstaviken inte överstiger kommunens dagvattenpolicy, säger Hanna Thorell, lokalt språkrör för Miljöpartiet.