Stoppad med farlig grön laser

VÅRBERG En polis­patrull stoppade i onsdags efter­middag en pojke som hade en stark grön laserpekare på Stångholmsbacken.

Pekaren togs i beslag av patrullen, som också gjorde en anmälan om brott mot strålskyddslagen.

Laserpekare med kraftig styrka är förbjudna att ha på allmän plats då de kan skada ögonen.