Stoppade ny brygga – kan ha varit jävig

En handläggare på länsstyrelsen som beslutar om dispens från strandskyddet anklagas för jäv och anmäls till JO.

Anledningen är att handläggaren samtidigt varit aktiv medlem i Naturskyddsföreningen.

Anmälaren, en man boende i Vaxholm, hade länge velat bygga en 66 kvadratmeter stor brygga på sin fastighet. 2011 beviljade Vaxholms kommun till slut fastighetsägaren dispens från strandskyddet. Men länsstyrelsen överprövade beslutet och i oktober i fjol avslogs dispensen.

Fastighetsägaren upptäckte då att handläggaren på länsstyrelsen som tog initiativ till överprövningen också var aktiv medlem i Naturskyddsföreningen i Stockholm. Naturskyddsföreningen driver frågan om ett starkt strandskydd och enligt Vaxholmsbon var handläggaren därför jävig. Nu har en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) lämnats in.

– Det är Naturskyddsföreningen och inte länsstyrelsen som fattat beslut i mitt ärende. Länsstyrelsens överprövningar är godtyckliga, säger anmälaren som vill vara anonym.

En annan utredning om jäv pågår redan i Mark- och miljödomstolen mot samme handläggare efter ett fall i Norrtälje. Där väntas ett utslag komma inom ett par veckor. Handläggaren har nu avsagt sig sitt uppdrag i Naturskyddsföreningen men säger samtidigt att det inte finns någon grund för beskyllningen om jäv, även om han förstår att frågan ställs.

– Naturskyddsföreningen i Stockholm, där jag är medlem, är inte engagerad i frågan om strandskydd. Det är en fråga för föreningen på riksplanet men för oss i Stockholmsavdelningen är det en icke-fråga.

Handläggaren poängterar att man måste skilja på Naturskyddsföreningen på riksnivå och de lokala avdelningarna som driver sina egna frågor.

Han påpekar också att han hela tiden har varit öppen mot sin arbetsgivare om sitt engagemang i Naturskyddsföreningen. Inte heller arbetsgivaren tycker att han har varit jävig.

Fastighetsägaren har överklagat länsstyrelsens avslag till Mark- och miljödomstolen som väntas fatta beslut inom kort.

Fakta

Finns för att bevara stränder och vatten

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv.

Det är kommunen som beslutar om dispens från strandskyddet.

Länsstyrelsen kan överpröva kommunernas beslut. Det sker antingen på eget initiativ eller genom att de får in en överklagan. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Källa: Naturvårdsverket