Vägbom stoppar obehöriga källsorterare

Bilden är från en annan återvinningsstation.
Bilden är från en annan återvinningsstation.
Nu sätter kommunen stopp för fusksorterarna. En vägbom ska hindra obehöriga från att slänga skräp på kommunens kretsloppscentraler.

Den 16 oktober börjar ett nytt system gälla på kretsloppsstationerna i Brunna och Skällsta. Kommunen har satt upp bommar vid infarterna som öppnas när man ”blippar” sitt körkort eller ett särskilt besökskort.

Anledningen är att allt för många har lämnat avfall trots att de inte får.

– Vi har haft många besök från personer från andra kommuner och företagare som inte betalat sin avgift, säger Olof Meiton som är projektledare på tekniska avdelningen i Upplands-Bro kommun.

Avfall förs mellan kommuner

Han förklarar att det inte skett några regeländringar – utan att kommunen vill se till att de regler som finns följs. Företag måste betala en särskild avgift för att få lämna avfall och det är inte tillåtet att föra avfall mellan kommuner.

Olof Meiton kan se ett par förklaringar till varför boende i andra kommuner nyttjar Upplands-Bros kretsloppscentraler.

– Det kan vara att man bor närmare någon av våra kretsloppscentraler fast man bor i en annan kommun eller att det är andra öppettider, säger Olof Meiton.

Nya öppettider

Apropå öppettider så har de nu också ändrats. Förutom att ha utökat öppettiderna har man också förskjutit dem så att man öppnar och stänger tidigare än förut då man sett att besöksantalet är lågt på kvällstid.

Företagare måste ansöka om ett särskilt företagskort för att kunna komma in, och de som saknar körkort eller inte är folkbokförda i kommunen men ändå har skäl till att få tillgång till kretsloppsstationerna kan ansöka om ett besökskort via kommunens kontaktcenter.

Fakta

Nya öppettider på kretsloppscentralerna

Brunna

Måndag: Stängt

Tisdag: 11-19

Onsdag: Stängt

Torsdag: 11-19

Fredag: 11-16

Lördag: 10-15

Söndag: 10-15

Skällsta

Måndag: 11-19

Tisdag: Stängt

Onsdag: 11-19

Torsdag: Stängt

Fredag: Stängt

Lördag: 10-15

Söndag: 10-15

Källa: upplands-bro.se