Nya Vasa Real stoppas: Träden måste vara kvar

Trädbråk om Vasa Real
Träden räddas, och skolan kan byggas ut.
Ett infekterat trädbråk sätter käppar i hjulet för nya Vasa Real.
Enligt ett nytt beslut i mark- och miljööverdomstolen måste träden på skolans gård räddas.
Nu blir skolan – som ska ge plats åt 500 elever - rejält försenad.

Vasa Real på Karlbergsvägen 15 ska byggas ut och ge plats åt 510 nya elever. Men ombyggnationen har dragit ut på tiden.

Anledningen är ett gäng träd på Vasa Reals skolgård.

Träden måste skyddas

Enligt Naturskyddsföreningen, som överklagade skolbygget till mark- och miljööverdomstolen, är träden en biotopskyddad allé som måste skyddas. Enligt Länsstyrelsen rör det sig om en helt vanlig trädrad. När Mitt i skrev om frågan i april skulle frågan avgöras i mark- och miljödomstolen.

I december kom beskedet. Domstolen går på Naturskyddsföreningens linje och anser att träden är en biotopskyddad allé. Nu måste staden söka om dispens hos länsstyrelsen för att få lov att fälla träden, en process som kan ta flera månader.

Den inplanerade inflytten 2020 måste alltså skjutas på framtiden.

– Vi räknar med att bygget tar två år. Innan dess ska vi ta fram handlingar och handla upp en entreprenör. Det kommer inte vara klart 2020, säger Thomas Bergsell, pressansvarig på Skolfastigheter i Stockholm (SISAB).

Förskolan revs

Trycket på Vasastans grundskolor är högt och nu tvingas utbildningsförvaltningen hitta nya platser åt de 500 elever som skulle ha flyttat in i nya Vasa Real. Samma sak gäller för barnen på förskolan Resedan, som revs förra året.

– Ett alternativ är att bygga paviljonger, men det kräver bygglov vilket kan ta tid. Det blir en svår fråga för utbildningsförvaltningen, säger Thomas Bergsell.

Barnen på förskolan Resedan flyttades till lokaler i ett hyreshus efter rivningen. Planen var hela tiden att de skulle flytta in i den nya skolbyggnaden 2020.

– Då fanns det inte på kartan att allt skulle stoppas. Nu får vi se hur vi går vidare, säger Thomas Bergsell.

Fakta

Ska ge plats åt 1320 elever

Vasa Real på Karlbergsvägen 15 ska byggas ut för att ge plats åt fler barn. Dessutom ska förskolan rivas och byggas upp på nytt, i samma byggnad som skolan.

När ombyggnationen är klar kommer skolan att ha en kapacitet för 1 320 elever, istället för dagens 810. Skolan ska också kompletteras med en helt ny förskola för 162 barn samtidigt som den befintliga förskolan Resedan rivs.

Skolgården rustas upp och på ett av taken byggs en jättelik takterass på omkring 900 kvadratmeter.

Ombyggnationen ska vara klar 2020 och beräknas kosta 315 miljoner kronor.