De har en plan: Så ska stoppen i pendeltrafiken minska

Nu finns ett åtgärdsprogram för stabilare pendeltågstrafik.
Nu finns ett åtgärdsprogram för stabilare pendeltågstrafik.
SL, Trafikverket och MTR har kommit överens om ett åtgärdsprogram för att minska antalet inställda avgångar och hantera stoppen bättre.

Nu gör SL, Trafikverket och MTR (som kör tågen) gemensam sak för att få ordning på pendeltågstrafiken.

De har tagit fram ett åtgärdsprogram på 20 punkter som ska minska trafikstörningarna – och om de uppstår hantera dem bättre.

– Detta är ett efterlängtat och viktigt steg framåt. Bättre infrastruktur, bättre hantering av trafiken vid störningar och bättre trafikinformation är avgörande för en pålitligare pendeltågstrafik, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd, i ett pressmeddelande.

Många inställda avgångar

SL:s månadsrapport för mars visade på 868 inställda pendeltågsavgångar. Av dem är Trafikverket ansvarigt för 327. Det kan röra sig om signal- eller växelfel.

Merparten av övriga inställda avgångar beror på det SL kallar ”yttre omständigheter”, där obehöriga som befinner sig på spåren är det största problemet.


Några av de åtgärder som aktörerna nu ska genomföra är:

✔️Utöka underhållet av spårväxlar och spårledningar

✔️Särskilda åtgärder där fel ofta uppstår, som till exempel elfel i Älvsjö

✔️Förebygga att obehöriga kan ta sig in på spåren

✔️Upprätta störningshanteringsplan för stopp mellan Älvsjö och Odenplan

✔️Bättre information på skyltarna vid störningar

✔️Bättre information på stationerna om  alternativa resvägar vid störningar


Pressar på för bättre järnväg

Region Stockholm har också, tillsammans med Västra Götalandsregionen och Region Skåne, skrivit till infrastrukturminister Tomas Eneroth och krävt bättre underhåll av järnvägen.

– Dagligen orsakas förseningar för pendlare på väg till jobb, skola eller fritidsaktiviteter, vilket också kostar samhället dyrt. Därför går vi nu ihop och ställer krav på regeringen att göra en totalöversyn av järnvägen där robustheten i systemet ses över och att det underhåll som krävs också görs, säger Tamsons.