Min lokala hjälte

Stor befolkningsökning i Värmdö

Den största delen av ökningen står nyinflyttade för.
Den största delen av ökningen står nyinflyttade för.
Värmdö kommun växer så att det knakar. Nya prognoser visar att invånarantalet ökat mer än väntat och till årsskiftet beräknas Värmdö ha 42 000 invånare. Nyinflyttade står för hela 70 procent av ökningen.

Siffrorna för 2016 visar på en hög befolkningstillväxt jämfört med prognosen. Den 30 juni hade Värmdö kommun en befolkning på 41 582. Det innebär 475 nya invånare under det första halvåret.

Drygt 70 procent av ökningen består av nyinflyttade. Resterande består av nyfödda.

Sedan 30 juni förra sommaren har Värmdö 745 fler invånare. Om invånarantalet fortsätter att öka i samma takt innebär det att kommunen kommer att ha fler än 42 000 invånare innan årsskiftet.