ANNONS

Stor brandrisk i hela Värmdö

ANNONS

VÄRMDÖ Storstockholms brandförsvar har utfärdat förbud mot eldning i Värmdö.

Det är väldigt varmt just nu och brandrisken bedömer vi som en fyra, där fem innebär den allra högsta risken för brand i skog och mark, säger Magnus Andersson på räddningscentralen.

Brandförsvaret uppmanar till försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen och menar att glöd från cigaretter och gnistor från maskiner eller grillar kan räcka för att orsaka en brand.

Förbudet gäller tills vidare och omfattar hela länet.