Stor del av botten i Edsviken är död

Det går inte att bada i vissa delar och då och då täcks vattenytan av döda fiskar.

Edsvikens vatten mår inte bra och stora delar av botten är död. Det slår en ny rapport fast.

I augusti förra året flöt mängder av döda fiskar på Edsvikens yta.

Det var inte första gången som havsvikens djurliv drabbades av massdöd. 2010 inträffade en liknande händelse. Syrebrist har pekats ut som orsaken båda gångerna.

Och lite har blivit bättre sedan dess. Nyligen slog granskningen ”Årsrapport för Edsvikens miljökontrollprogram” fast att stora delar av botten på ett djup av sju meter eller mer är död på grund av syrebrist.

Experter menar att syreförhållandena i Edsviken är oacceptabla.

Även växtligheten i Edsviken är drabbad och näringsämneshalterna är alldeles för höga. Övergödning i viken gör att algerna växer, faller ner på botten och ruttnar med syrebrist som följd.

De sex kommuner som gränsar till Edsviken samarbetar för att förbättra vattnet. Sollentuna kommuns representant är miljöutskottets ordförande Carina Knorpp (FP).

Hon berättar att kommunen har inväntat nya direktiv från Vattenmyndigheten, men att man nu börjar ett stort arbete som ska göra Edsviken friskare.

– Vi behöver börja med hanteringen av dagvattenproblematiken. Senare tror jag att vi också måste göra någon form av bottenbehandling, säger hon.

Just nu arbetar Sollentuna med att ta fram en vattenplan med konkreta förbättringsåtgärder. Därefter kommer också pengar i budgeten att öronmärkas för Edsviken.

Fakta

Så kan du hjälpa Edsviken

Gödsla sparsamt. Använd naturgödsel i lagom mängd.

Undvik kemiska bekämpningsmedel i trädgården.

Asfaltera inte tomten.

Tvätta bilen på bilvårdsanläggning med oljeavskiljare och använd miljömärkta biltvättmedel.

Minska din bilåkning.

Har du enskild VA-anläggning så se över om det är dags att byta infiltrationsbädd.

Källa: Edsviken

vattensamverkan