ANNONS

Stor efterfrågan på nya bostäder

Bostäder behövs – men de bör byggas i andra områden än vid Mälaren. Så tyck- er några Väsbybor om Väsby sjöstad.
ANNONS

Om två år, 2014, kan en folkomröstning avgöra om Väsbyborna tycker att Väsby sjöstad ska byggas eller inte, men redan nu tycker många att det måste byggas fler bostäder i kommunen.

Det framgår av en sammanställning som experter från företaget People Owned gjort efter att Väsbybor ha fått tycka till i workshops som arrangerades förra året.

Betydligt fler bostäder behövs men de får inte byggas hur som helst, menar flera Väsbybor som yttrat sig. Det finns hinder för att exploatera området och bland annat ligger hamnområdet vid Mälaren delvis i ett naturreservat för rekreation. Flera Väsbybor föreslog ett markbyte där hela eller delar av naturreservatet flyttas för att en del av Runbyskogen ska bli nytt naturreservat.

Enligt sammanfattningen värnar många starkt om att behålla befintliga skogsmiljöer orörda och att slå vakt om naturvärdena kring ”den gröna kilen”, Järvakilen.

Flera påpekade att de mest ekologiskt värdefulla delarna av skogen i dag inte ligger inom naturreservatet och därför är sårbara för skador om exploateringen blir för stor.

Studenter vid Stockholms universitet har i en miljökonsekvensbeskrivning även konstaterat att Väsby sjöstad inte är ekologiskt eller kli­matmässigt hållbart. Ingreppen i den gröna Järvakilen och Sättra naturreservat blir oacceptabelt stora, framgår det av studenternas arbete.

Miljöpartiet har motionerat om att bevara och utveckla hällmarkstallskogen vid Kairo. Men Erik Palmstierna (M), ordförande i byggnadsnämnden i Upplands Väsby, tror att många Väsbybor trots allt vill att Väsby sjöstad byggs.

– Hade jag enbart tagit intryck av åsikterna bland Väsbybors engagemang i workshops hade jag trott att många personer varit emot visionen. Det är politiskt drivna människor som har sin åsikt klar och inte ser saker i ett större perspektiv.

Oppositionsrådet Leif Berglund (S) säger att det är ju därför Väsbyborna vill ha folkomröstningen.

ANNONS

– Visionen om Väsby sjöstad är ju bland annat ett miljömässigt mycket våghalsigt projekt där viktiga naturområden äventyras. Det finns andra platser att bygga bostäder på.

Fakta

Väsby sjöstad – detta har hänt

2007 fick ett arkitektföretag kommunens uppdrag att ge sin syn på hur Väsby kan växa västerut mot Mälaren, en sjönära stadsdel.

I juni 2008 antogs plan­erna för Väsby sjöstad.

I oktober samlades drygt 4 000 namn in. Folkomröst­ning kan ske vid nästa val.

Källa: Upplands Väsby ­

kommun och Folkomrösta.nu