Stor otrygghet med nya riktlinjer

Berit Grundström
Boenderådet på Gustavsgårdens äldreboende har protesterat mot de nya reglerna kring medboende.
Nya regler i Värmdö slår hårt mot medboende på äldreboenden. När den boende dör tvingas partnern flytta därifrån.

– Det är fruktansvärt, säger Berit Grundström, en av de medboende.

Inne på föreningen Guldkanten sitter Alfred Endl, 85, Angelo Cerutti, 98, och Berit Grundström, 84, med protestlistor och brev som de har skickat till Värmdö kommun. Sedan den 1 januari gäller nya regler som innebär att medboende, personer som flyttat till äldreboende med sina sjuka partners, tvingas flytta om deras sambo avlider. Det har väckt starka känslor.

– Det är psykiskt pressande och känns inte tryggt alls, säger Alfred Endl.

– Vart ska man ta vägen, ska man ställa sig bostadskö eller hamna på gatan? Man har sorg och plötsligt ska man flytta och förlora alla vänner och det sociala som stöttar en. Det är ofattbart, säger Berit Grundström.

Hennes man avled i somras, men eftersom de nya reglerna gäller de som flyttar in under 2015 får Berit bo kvar. Enligt kommunen är reglerna till för att säkra platser åt äldre som är i större behov av vård.

– Det handlar om platsbrist. Om den som har omvårdnadsbehovet avlider, bor det kvar en person i lägenheten som upptar en plats som andra behöver, säger Jan Dolk (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Vart ska de äldre ta vägen?

– De kanske har möjlighet att flytta tillbaka till sitt tidigare hem, eller så kan vi hjälpa dem att hitta nytt boende. Vi slänger ju inte bara ut folk, säger han.

Tycker du att det är rimligt att låta äldre flytta när deras partner avlidit?

– Nej, det tycker jag inte.

Ändå är det kommunens riktlinjer?

– Allt är inte bra med de nya riktlinjerna. Jag får titta vidare på det här, säger Jan Dolk.

Också i grannkommunen Tyresö måste medboende flytta om partnern avlider, men i Nacka prövas varje fall individuellt. Vanligast där är dock att den medboende får bo kvar.

Enligt PRO, Pensionärernas riksorganisation, är det ovanligt att kommuner tvingar medboende att flytta.

– Vi hör om det ibland och tycker att det är orimligt. Vi vräker inte människor i andra hyresrätter om deras partner dör, varför skulle vi då göra det på ett äldreboende? Medboende ska ha samma förutsättningar som andra i samhället, säger Margareta Jansson, sakkunnig inom äldrevård och omsorg på PRO.

För Berit Grundström, Alfred Endl och Angelo Cerutti fortsätter kampen mot kommunen.

– Det här får inte vara en pengafråga. Vi är faktiskt människor och måste behandlas därefter.

De upptar en plats som andra behöverJan Dolk, vård- och ­omsorgsnämnden

Fakta

Reglerna gäller även sjukvård

Finansieringsnämnden för äldreomsorg antog i november nya riktlinjer kring parboende inom äldreomsorgen som gäller från den 1 januari 2015.

För medboende gäller nu att de tvingas flytta om partnern avlider.

Reglerna omfattar även sjukvård. Före årsskiftet hade medboende möjlighet att få stöd av äldreboendets resurser av sjukvård och rehab. Nu måste de vända sig till vårdcentralen.