Stor satsning mot klotter i Solna

Solna stad intensifierar arbetet mot klotter. Åtta anställda och två arbetsledare ska på heltid arbeta med att hitta och sanera klotter.
Solna stad intensifierar arbetet mot klotter. Åtta anställda och två arbetsledare ska på heltid arbeta med att hitta och sanera klotter.
Solna höjer sin ambition med att bekämpa klotter på offentlig plats. Fler personer ska arbeta med att ta bort det och även aktivt börja leta upp klotter.

Sammanlagt ska två arbetslag med åtta anställda och två arbetsledare arbeta fulltid med att ta bort klotter. Ambitionen är sedan tidigare att klotter som rapporteras in ska vara borta inom tre dagar.

– Vi behöver lyfta arbetet mot klottret, säger Magnus Persson (C), ordförande för tekniska nämnden.

Samtidigt är han självkritisk mot det tidigare arbetet och säger att de inte helt nått målsättningen.

– Vi har inte helt lyckats med den. Men det är fortfarande vår målsättning och vi hoppas att vi ska nå den nu, säger Magnus Persson.

Avtalet, som till en början kommer att vara under 2016, beräknas kosta strax över 2,7 miljoner kronor.

Det hela är ett samarbete mellan tekniska förvaltningen och socialförvaltningen inom Solna stad. Socialförvaltningen kommer att hålla med de anställda, vilka kommer att jobba inom en så kallad OSA-anställning, vilket är ett skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare.

Tanken är även att de två arbetslagen ska åka ronder i Solna för att hitta klotter att sanera, vilket ska fotograferas före och efter sanering. Meningen är att minska på antalet felanmälningar från solnabornas sida.

Dessutom kommer arbetet mot rasistiskt och på annat vis stötande klotter, att intensifieras. Hittas sådant på helgen ska en särskild entreprenör snabbt kunna ta bort det.

Vid saneringsarbetet ska rengöringsmedel användas som påverkar dagvattnet så lite som möjligt. Även färg och tvättvatten ska samlas upp i så stor utsträckning som möjligt.