Stor satsning på nya bostäder

En flytande villa.
En flytande villa.
Snart får Fittja sina första bostadsrätter någonsin. Det moderna radhusområdet Sjöterrassen börjar byggas i vår. Samtidigt provas möjligheten att inom två år placera flytande villor i Albysjön.

Det har inte byggts några nya bostäder på 40 år i Fittja. Men nu är det dags. I april beräknas det första spadtaget tas till den första nya stora bostadssatsningen i Fittja sedan miljonprogrammet.

Mellan mångkulturellt centrum och Fittjaskolan ska ett bostadsområde med 62 radhus och lägenheter i olika storlekar växa fram under de närmaste åren. Området heter Fittjaterrassen och bostäderna har fått namnet Sjöterrassen.

Nästa höst beräknas de första lägenheterna stå färdiga. En tredjedel är redan sålda.

– Eftersom Fittjaterrassen är en sådan succé så är tanken att vi ska få till konkret förändring på fler ställen i Fittja, säger Peter Nyberg (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Om två år, när Fittjaterrassen är färdigbyggd, beräknas nästa stora satsning ta vid – flytande villor. Kommunen har redan haft kontakt med företaget som tillverkar de villor som ligger i Pampas marina i Solna.

– De är väldigt fina de här husen och det är inte ofta de kommer ut på marknaden, säger Peter Nyberg.

Förslaget ska nu prövas genom en planprocess som beräknas ta ett och ett halvt år.

– Det är ett fantastiskt sjönära läge i Fittja. Vi vill gärna prova det här i fler områden, vi tänker oss även i Mälaren, säger han.

Nu ser det ut som att villorna ska ligga i den delen av viken som ligger vid Värdshusvägen, i anslutning till tunnelbanebron.

– Det blir tio till tjugo stycken, det behövs ett visst antal för att det ska bli en ekonomi i det.

De flytande villorna ska ligga vid en brygganläggning som går ut i vattnet. Den ska vara ett öppet stråk som är tillgänglig för alla i området.

– Man får gärna komplettera med kaféverksamhet för att locka ut folk i den här marina miljön, säger Peter Nyberg.

I dag är 86 procent av bostäderna i Fittja hyresrätter, resten är äganderätter i form av radhus. När Sjöterrassen står färdig blir lägenheterna de första nybyggda bostäderna i Fittja på 40 år och områdets första bostadsrätter någonsin.

Fittja är en del av kommunen som många flyttar till och ifrån, oftare än på många andra håll i Botkyrka.

– Ett större inslag av eget ägande gör att fler bor kvar och är med och utvecklar sitt eget område. Varje nytillskott blir en komplettering till den befintliga miljön, säger Peter Nyberg.

De flesta flyttar från Fittja för att de skaffat sig pengar och vill förbättra sitt boende. Men nu ska de som vill investera i sitt hem inte behöva lämna området längre.

Sarkan Köse har bott hela sitt liv i Fittja. Hans familj har nu köpt en av Sjöterrassens sexrumslägenheter.

– Det är jättespännande att det ska byggas, speciellt att det är bostadsrätter. Det är bra att det finns blandade boendeformer så att man kan välja vad man vill bo i, säger han.

De flesta av dem som har köpt någon av lägenheterna bor redan i Fittja.

– Det är jättekul att människor väljer att bo kvar i sitt område. Det här kommer att bli ett stort lyft för Fittja, det är en möjlighet för folk att kunna göra bostadskarriär, säger Sarkan Köse.

Fakta

Nya bostäder i flera olika områden

Sjöterrassen: 19 hus med 62 lägenheter på 45–121 kvadrat. Inflyttningsstart nästa höst.

Flytande villor i Albysjön: 10–20 stycken under 2014.

I Fittja centrum finns dessutom planer på nya bostadsrätter, eller ägarrätter, i form av radhus.

På Krögarvägen byggs ägarrätter.