Stor skillnad mellan skolor

Botkyrka Skillnaderna mellan olika skolor är stor när det gäller elevernas resultat. Men kommunens arbete med att utjämna olikheterna och ge alla elever samma förutsättningar är bra, konstaterar Skolinspektionen som granskat Botkyrkas grundskolor och gymnasier. Bland de positiva insatserna nämns stöd till språkutveckling och snabb uppföljning av frånvaro.

Däremot behövs bättre rutiner för hur kränkningar på skolorna rapporteras.