Stor sten spräckte däcket

Det var mörkt när Louise Ahlberg körde på stenen på Södra Kungsvägen. När hon åkte förbi där förra veckan låg den fortfarande kvar, men inte i vägbanan utan mellan filerna.

Det var mörkt när Louise Ahlberg körde på stenen på Södra Kungsvägen. När hon åkte förbi där förra veckan låg den fortfarande kvar, men inte i vägbanan utan mellan filerna.

Bilar skadas av sten, refuger och potthål på vägar som kommunen ansvarar för. Men att få ersättning är svårt.

Louise Ahlberg fick punktering och tvingades betala 3 000 kronor.

Louise Ahlberg bilpendlar varje dag från stan till jobbet på Lidingö. När hon och hennes kollega var på väg hem i slutet av oktober körde de på en cirka två decimeter stor, vass sten på Södra Kungsvägen i närheten av korsningen med Lejonvägen. Louise Ahlberg lyckades manövrera bilen till OK-Q8-macken i närheten.

– Som tur var hade jag min kollega med mig och han kunde sätta på reservdäcket. Själv har jag ingen aning om hur man gör, säger hon.

Louise Ahlberg ringde Vägverket men fick där besked om att Lidingö stad ansvarar för vägen. Hon ansökte om skadestånd men fick nej.

– Jag vill inte vända mig till mitt försäkringsbolag för då skulle jag få högre premie, så jag får betala själv.

Även Gunnar Lundström som bor i city har fått skador på sin bil på Södra Kungsvägen. Han körde mellan Högberga och Mölna på kvällen den 10 november när det small och två däck punkterades.

– Jag körde in i en refug eller något liknande. Det var beckmörkt och det fanns inga varningsmarkeringar utsatta. Sedan medan jag satt och väntade på en bärgningsbil kom en taxi och körde in i samma refug, säger han.

Gunnar Lundström fick betala nästan 5 000 kronor för att laga sin bil på Lidingö Motorservice. Där känner man till problemet och bekräftar att man den senaste tiden fått in fem eller sex bilar som skadats av potthål, en refug och annat på Lidingös vägar.

Gunnar Lundström har anmält skadan till kommunen för att få ersättning, men han är inte så optimistisk.

– När jag pratade med dem sa de att jag körde väl för fort, men det anser inte jag. Men jag tycker att det är väldigt försumligt av kommunen att inte ha bättre ordning på vägen. Civilpolisen som kom sa att jag hade tur som inte körde ihjäl mig, säger han.

det är svårt att få ersättning från Lidingö stad för bilskador. Ärendet går till skaderegleringsföretaget Crawford & Company, där det utreds. Vad gäller Louise Ahlbergs fall skriver Crawford & Company att Lidingö stad inte tidigare har mottagit någon felanmälan om sten i vägbanan.

– Det är den skadelidande som måste bevisa att kommunen har varit vårdslös. Med vårdslös menas till exempel att vi känt till problemet men struntat i det, säger Caroline Carlström på tekniska förvaltningen.

Vad gäller refugen som Gunnar Lundström körde på menar Caroline Carlström att det finns en varningsskylt, och att den ska räcka som uppmaning att vara vaksam.

– Som fordonsförare har man mycket stora skyldigheter. Många tror att man lätt får skadestånd om något händer men så är det inte, säger hon.

Fakta

Skadestånd vid vårdslöshet

Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.

Regeln innebär alltså att skadeståndsansvar vid person- eller sakskada förutsätter vårdslöshet, vilket också innebär att den som vållar skada men utan uppsåt eller vårdslöshet inte behöver ersätta skadan.

Det är den som begärt skade­stånd som måste bevisa att skadan orsakats med vilja eller på grund av vårdslöshet. Enbart det faktum att en skada inträffar räcker inte.

Källa: Skadeståndslagen