ANNONS

Stora beslag av dopningspiller

Två män har dömts för att ha haft stora mängder dopningspreparat i sin bostäder.
ANNONS

Södertörns tingsrätt ansåg att bevisningen mot två män – en är från Sköndal och den andra från Stureby – är övertygande om att de förvarat dopningsmedel som de skulle sälja vidare till andra. Därför dömdes männen till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst för dopningsbrott och ringa dopningsbrott.

Polisen bedrev spaning mot männen och slog den 31 januari till genom att gripa männen. I samband med gripandena ­genomfördes husrannsakningar mot männens bostäder.

Männen fick också lämna dopningsprov och det visade sig att de testade positivt för anabola steroider. Båda männen erkände att de använde dopningspreparat och dömdes därför för ringa dopningsbrott.

Däremot förnekade männen att de sålde dopningsmedel till andra. Polisen hittade 6 257 enheter av olika dopingpreparat hemma hos Sköndalsbon – främst anabola steroider och testosteron.

Tingsrätten ansåg att redan mängden dopningsmedel talade starkt för att Sköndalsbon sålde preparaten vidare. Utöver det fann de också pengar och anteckningar som visade på försäljning.

Hos Sturebybon fanns 7 694 enheter dopningsmedel och diverse anteckningar som tydde på att han bedrev försäljning till andra.

Polisen hittade 6 257 enheter av olika dopningspreparat hemma hos Sköndalsbon – främst anabola steroider och testosteron.