Stora brister på funkis

VÄSTERHANINGE De flesta elever på Funkis skola, en årskurs 69-skola för elever i behov av särskilt stöd, lämnar skolan utan fullständiga betyg.

Skolan saknar bibliotek och det har varit stor omsättning på lärare under läsåret. Skolinspektionen kräver att skolan senast 23 september redovisar nödvändiga åtgärder.