Stora bullriga plan på nya flyglinjen

Förra veckan öppnade ännu en ny linje på Bromma flygplats.Tvärt emot vad som sagts om framtidens flyg ska sträckan Bromma-­Tallinn trafikeras med ännu bullrigare plan.

Förra måndagen invigdes den nya flyglinjen Bromma-Tallinn på flygplatsen. Morgon och kväll ska det vara smidigt att pendla mellan städerna är det tänkt. Swedavia har återkommande lyft fram de omtalade tysta Bombardier-planen, som ett sätt att kunna öka flygtrafiken utan att utsätta fler för bullerpåverkan och samtidigt minska kol­dioxidutsläppen. De har dock blivit kraftigt försenade och ingen vet när de kan sättas i trafik.

Den nya linjen till Tallinn planeras att trafikeras med Embraer 170 – ett flygplan som ligger i överkant för vad som är tillåtet gällande både vikt och buller och därför behöver specialtillstånd för att flyga på Bromma.

Bromma flygplats utfärdar själva tillstånden och säkerhetschef Patrik Pierd säger att flygningen kan anpassas så att planet bullrar mindre än vad det gör enligt flygplanets grundkonfiguration. Inga plan får använda Bromma som inte uppfyller avtalskraven.

– Precis som vi har speciella procedurer för andra plan för att de ska klara gränserna på 89 decibel, kommer vi att säkerställa att Embraer 170 får flyga på ett sådant sätt att den inte bullrar över gränsen, säger han.

Swedavia har de senaste åren låtit allt fler tunga, och därmed bullriga plan, trafikera flygplatsen och det bullerutsatta området växer kontinuerligt. I dag drabbas invånare från strax ­söder om Vinstavägen nordväst om Spånga, till Kristineberg på Kungsholmen för flygbuller­nivåer på i snitt 55 decibel.