Stora Essingens ­strandstråk rustas

Upprustnings­för­slaget för ­Stora ­Essingens strand­stråk välkomnas av invånarna. Men åsikterna går isär om en hundrastgård i Broparken.

Nu har Stora Essingens invånare sagt sitt om det programförslag som stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret har tagit fram om upprustningen av öns strandstråk. Responsen har framför allt varit positiv.

Däremot väckte ett förslag starka reaktioner – en hundrastgård i Broparken. I dag får hundar vara okopplade i parkområdet, men eftersom den upprustade parken ska tilltala alla, bland annat med ytor för konst och aktiviteter, ingick även en hundrastgård i förslaget.

– Vi ser att det finns ett ­litet problem i att utveckla en park och samtidigt ha lösspringande hundar. Det kan göra att vissa inte kommer till parken, säger My Peensalu, landskapsarkitekt vid parkmiljöavdelningen i norra innerstaden.

Men efter att många hundägare har visat sitt missnöje revideras nu förslaget. En inhägnad rastgård får vänta.

– Vi kommer att ha kvar rastområdet där hundar får vara lösa tills vidare. Där­emot är vi tydliga med att det inte är ett beslut som gäller för alltid. Vi får se om det kommer in nya synpunkter allt eftersom parken utvecklas. Och vi kommer att vara lyhörda, säger My Peensalu.

Åsa Frostfeldt har bott på Stora Essingen i två år. Hennes dotter har fått ofrivilliga påhälsningar av hundar i sandlådan och hon föredrar därför att de är kopplade i närheten av bostadshus.

– Vi går inte till Broparken med vårt barn på grund av hundarna som springer lösa. Vi är positiva till att parken ska göras tillgänglig för alla och om man bygger en hundrastgård är det klart att den ska vara så stor att alla hundar kan springa av sig, säger hon.

Men trots att programförslaget för Broparken korrigeras ser Åsa Frostfeldt ljust på upprustningen av ön.

– Vi trivs bra här, men har upplevt att underhållet har varit eftersatt på vissa ställen.

Stadsdelsnämnden tar beslut om programförslaget i mars. I år påbörjas upprustningen runt strandstråken.

Renoveringen av Oxhålsbadet startar 2014 och Broparken 2015.

Fakta

Solbad, bryggor och pulkabacke

Strandstråken: Bättre tillgänglighet och belysning, gallring av växter, sammanhängande promenadslinga, fler sittplatser och nya skyltar.

Oxhålsbadet: Nya ytor för solbad, bryggor, grillplatser, cykelparkering, ny plats för toaletter och sopor.

Broparken: Förbättrad utsikt över Riddarfjärden, ytor för konst och konstutövande, ytor vid vattnet, pulkabacke och öppen yta för aktiviteter.

Källa: stockholms stad