Stora Höggarn blir plats för forskare

På Stora Höggarn ska tre gamla oljedepåer från andra världskriget få ny användning.

Forskare från hela Europa ska få hyra in sig och utföra experiment i bergrummen.

Fastighetsaktiebolaget Stora Höggarn har fått tillstånd att bygga om bergrum på ön så att de ska kunna användas för forskning.

Det handlar om de bergrum som varit bränslelager och där stålcisterner med bränsle stått uppställda.

Anläggningen byggdes under andra världskriget och har utnyttjats som reservlager. Sedan flera år tillbaka står cisternerna tomma.

– Det unika med bergrummen är att de inte är kontaminerade, eftersom oljan har legat i stålcisterner. Det borde vara en dröm för geologer, säger Christoffer Källberg på Fastighetsaktiebolaget Stora Höggarn.

Den forskning som är tänkt att kunna bedrivas är bland annat inom geologi, bergsforskning och forskning om borrteknik. Forskare ska kunna hyra in sig för att utföra sina tester.

– Förhoppningsvis kan det vara intressant för universitet från hela Europa, men vi har inga konkreta intresseförfrågningar just nu, säger Christoffer Källberg.

Anläggningen är inte klar ännu men bygglovet från Lidingö stad för att ändra verksamheten är klar. Den nya forskningsanläggningen kan stå klar inom ett till två år.

– De har fått beviljat bygglov för att kunna ha forskning i bergrummen. Det är inget komplicerat, det handlar mest om brandsäkerhet och att utrymningsvägarna ska vara godkända. Vi var där och tittade i våras och det var okej, säger Tomas Ragnell, miljöchef på Lidingö stad.

Fakta

Stockholms första oljehamn

Ön Stora Höggarn ligger öster om Elfviks udde. 1903 öppnade där Stockholms första oljehamn. Senare lagrades flygplansbränsle på ön.

I dag finns ingen oljeverksamhet där, men en ansökan om att få starta oljedepåverksamhet är ute på utökat samråd.

Tillträdesförbudet upphörde den 1 februari 1992 då oljehanteringen lagts ned. Men stora delar av ön är industrifastighet eller privat tomtmark där allemansrätten inte gäller.